Most Recent Dutch Words:

schade uittreksel mes noodzakelijk noodzaak noodzaken maart doek vezel herkennen optreden verdoving leveren lever geleiding verstandskies bestaan bestaand beschrijven cilinder doorzetter behoorlijk erkennen verliezen verlies heden dwingen gedwongen afwezig afwezigheid toekennen specifiek rekeningnummer presteren benoemen geschikt schikken boeien boeiend kreukherstellend werken werk declareren juli terechtstaan verankeren immers minimumloon deuk chagrijn chagrijnen blijken blijk fors dump wortel wortelen aaneengesloten aaneensluiten wijzen wijs bekoren voorbereiden eisen eis tillen tilt acceptgirokaart bijhalen veredelen heftruck inspanning toetsen toets staal stalen proces Proces net netjes daarnaast hechten vernieuwen hecht vernieuwd collage verlengen belang beoordelen vloerkleed separaat bemiddelaar bedienen schelden schellen vanzelfsprekend zorgvuldig nostalgisch geduldig vervallen verval liesbreuk vertragen eigenzinnig uitstellen bal balen linze presentatie lak lakken aankomen tijd statig bestemmen n.v.t. terug Terug donderdag overslaan overslag verdwijnen uitgangspunt oorlog verplaatsen hallo ziek zieken onaantastbaar kathedraal bezwaar bezwaren aanwijzen uitsluiten afwijzen afdrukken afdruk afwijking druk drukken olielamp kaars willen wil kunnen bol bollen zullen firmware doen moeten exact jullie tien etiket taal in invaren innen inhoudsopgave jubileum opstellen opgesteld voertaal uitzendbureau bui stimulans uitzenden detacheren beoordeling detachement hypochondrie opstel behandeling pui verkenning prikkelen prikkel tevens grond gronden vaststellen wezen wees verkennen onterecht overschrijden zelfmoord bekomen overtreden ontslaan exclusief ontslag inzetten inzet sfeervol nok klaver potig dikte

Most Recent English Words:

intoxicate intoxicating perception consider demeanor pane blabbermouth instructor reconciliation exhaust exhausting eyeglasses gravel feature mastermind crease-resistant still mimic assurance photo send dump fagot satrap Eire crack cracking cure cured cascade collage xxxvi separate attendance segregation already tear torn ask gay widower ataraxis explanation minimal moderate moderately struggle giro beard awkward deposit station restructure slum rate optimise firmware implausible quiet quietly expression compose composed moth honey sweetheart perhaps darling mistress marry married exacerbate incorrect unable millionaire xxix deceitful deceitfulness OTP stein cry wrapper inclination forgery achieve use peaceful recovery scallop meagre nerd fearless unit one-half scoundrel bound bind stubborn character characters feed overwrite recall thing things equity page operand iodine inherent snitch vein chuckly chunk purr opossum circle stack stacked add proviso somewhat poacher wick wicks large largely deliberate state stated be WAS stupid intimate seek concession corner diminish random climate develop brother laboratory latecomer memory memories Brother promote western Western scant melon expertise repel elicit apprehensive decline administrator Administrator inversion strike contemporary vacuum unfair quarry citation Spanish tarnish spell imprint fat fats yield redemption name grandchild shed abdomen chef chefs adopt assume jock pacemaker consequently modus beer claim truth hello usufruct Beelzebuub damend reserve map boor magenta pear confirm confirmed