Dutch

Detailed Translations for beschermen from Dutch to English

beschermen:

beschermen verbe (bescherm, beschermt, beschermde, beschermden, beschermd)

 1. beschermen (beschutten; in bescherming nemen; verdedigen)
  to protect; to guard; to herd; to safeguard; to watch over; to shield
  • protect verbe (protects, protected, protecting)
  • guard verbe (guards, guarded, guarding)
  • herd verbe (herds, herded, herding)
  • safeguard verbe (safeguards, safeguarded, safeguarding)
  • watch over verbe (watches over, watched over, watching over)
  • shield verbe (shields, shielded, shielding)
 2. beschermen (behouden; in bescherming nemen; behoeden)
  to protect; to guard; to shield
  • protect verbe (protects, protected, protecting)
  • guard verbe (guards, guarded, guarding)
  • shield verbe (shields, shielded, shielding)
 3. beschermen (bescherming bieden; beschutten)
  to preserve; to protect; to shield; to guard; to save
  • preserve verbe (preserves, preserved, preserving)
  • protect verbe (protects, protected, protecting)
  • shield verbe (shields, shielded, shielding)
  • guard verbe (guards, guarded, guarding)
  • save verbe (saves, saved, saving)
 4. beschermen
  to patronize; to patronise
  • patronize verbe, américain (patronizes, patronized, patronizing)
  • patronise verbe, britannique
 5. beschermen
  to protect
  – To safeguard a resource from attack or loss. 1
  • protect verbe (protects, protected, protecting)
 6. beschermen (behoeden; bewaren)
  to preserve; to save; guard from; to shield
  • preserve verbe (preserves, preserved, preserving)
  • save verbe (saves, saved, saving)
  • guard from verbe
  • shield verbe (shields, shielded, shielding)
 7. beschermen (afdekken; afschermen; afschutten; beschutten)
  to protect; to cover; to fence off; to fence in; to lock up
  • protect verbe (protects, protected, protecting)
  • cover verbe (covers, covered, covering)
  • fence off verbe (fences off, fenced off, fencing off)
  • fence in verbe (fences in, fenced in, fencing in)
  • lock up verbe (locks up, locked up, locking up)
 8. beschermen (van alarminstallatie voorzien; bewaken; beveiligen)

Conjugations for beschermen:

o.t.t.
 1. bescherm
 2. beschermt
 3. beschermt
 4. beschermen
 5. beschermen
 6. beschermen
o.v.t.
 1. beschermde
 2. beschermde
 3. beschermde
 4. beschermden
 5. beschermden
 6. beschermden
v.t.t.
 1. heb beschermd
 2. hebt beschermd
 3. heeft beschermd
 4. hebben beschermd
 5. hebben beschermd
 6. hebben beschermd
v.v.t.
 1. had beschermd
 2. had beschermd
 3. had beschermd
 4. hadden beschermd
 5. hadden beschermd
 6. hadden beschermd
o.t.t.t.
 1. zal beschermen
 2. zult beschermen
 3. zal beschermen
 4. zullen beschermen
 5. zullen beschermen
 6. zullen beschermen
o.v.t.t.
 1. zou beschermen
 2. zou beschermen
 3. zou beschermen
 4. zouden beschermen
 5. zouden beschermen
 6. zouden beschermen
diversen
 1. bescherm!
 2. beschermt!
 3. beschermd
 4. beschermend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

beschermen [znw.] nom

 1. beschermen (afschermen; afdekken)
  the protection

Translation Matrix for beschermen:

NounRelated TranslationsOther Translations
cover afdekkap; beddedeken; beddekleedje; bedekking; bescherming; boekomslag; buitenkant; couvert; dak; dek; deken; dekking; dekmantel; deksel; enveloppe; etui; hoes; huls; kaft; kap; koepel; koker; l.p.hoes; lid; omhulsel; omkleedsel; omslag; omwindsel; overdekking; overkapping; overtrek; pennendoosje; pennenkoker; platenhoes; protectie; verpakking; wikkel
fence in afrastering; omheining; omrastering
fence off afrastering; omheining; omrastering
guard baanschuiver; begeleiding; beveiliging; bewaker; cipier; deurwachter; die wakker is; escorte; garde; gevangenbewaarder; op wacht staan; persoon die op wacht staat; portier; schildwacht; suppoost; vergezellen; wacht; wachter; waker; wakker; wakker persoon
herd bende; drom; hoop; horde; kudde; massa; menigte; schaar; schare; troep
preserve geconserveerd voedsel; inmaak; jam
protection afdekken; afschermen; beschermen bescherming; beveiliging; geborgenheid; protectie; veiligheid; vrijwaring
safeguard beveiliging; vrijbrief; vrijgeleide
shield beschermkap
VerbRelated TranslationsOther Translations
cover afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten afleggen; bedekken; bekleden; bemantelen; beschrijven; bijsluiten; bijvoegen; dekken; hullen; indekken; inhullen; insluiten; kaften; maskeren; mededelen; meters maken; omhullen; overdekken; overkappen; overkoepelen; overtrekken; overwelven; stofferen; toevoegen; uiteenzetten; van bekleding voorzien; verhalen; verhullen; versluieren; vertellen; zeggen
fence in afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omheinen; omlijnen
fence off afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; dichten; dichtmaken; dichtstoppen; omheinen; omlijnen; stoppen
guard behoeden; behouden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen beveiligen; bewaken; hoeden; hoeden voor; opletten; toezien op; van alarm voorzien; vrijwaren; waken; waken over
guard from behoeden; beschermen; bewaren
herd beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen hoeden
lock up afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten achter de tralies zetten; afsluiten; dichtdoen; in de cel zetten; opbergen; opsluiten; vastzetten; wegbergen; wegsluiten; wegsteken; wegstoppen
patronise beschermen protegeren
patronize beschermen protegeren
preserve behoeden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; bewaren balsemen; behouden; bewaren; conserveren; handhaven; in blik conserveren; inbalsemen; inblikken; inleggen; inmaken; instandhouden; stand houden; verduurzamen
protect afdekken; afschermen; afschutten; behoeden; behouden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen beveiligen; conserveren; hoeden; instandhouden; opkomen voor; van alarm voorzien; vrijwaren
protect with a security system beschermen; beveiligen; bewaken; van alarminstallatie voorzien
safeguard beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen beveiligen; hoeden; van alarm voorzien; veilig opbergen
save behoeden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; bewaren besparen; bewaren; bezuinigen; bijeenzamelen; conserveren; geld besparen; in acht nemen; instandhouden; korten; matigen; minder gebruiken; ontzien; op bankrekening zetten; opeenhopen; oppotten; opslaan; opzij leggen; redden; sparen; vergaren; verschonen; verzamelen; wegzetten
shield behoeden; behouden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; bewaren; in bescherming nemen; verdedigen
watch over beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen bewaken; toezien op
ModifierRelated TranslationsOther Translations
save behalve; behoudens; buiten; met uitsluiting van; uitgezonderd

Synonyms for "beschermen":


Related Definitions for "beschermen":

 1. zorgen dat hij veilig is2
  • de politie beschermt ons wel2
 2. zorgen dat je ergens geen last van hebt2
  • deze paraplu beschermt me tegen de regen2

Wiktionary Translations for beschermen:

beschermen
verb
 1. er zo goed mogelijk voor zorgen dat er niets verkeerd gebeurt
beschermen
verb
 1. to protect
 2. to keep safe
 3. to keep back; to retain
 4. to protect, to defend

Cross Translation:
FromToVia
beschermen protect schützen — verteidigen; vor negativen Veränderungen bewahren
beschermen shelter; harbour; harbor abriter — mettre à l'abri
beschermen protect; cover; back; guard; keep; look after; watch over; preserve; safeguard; watch protégerprendre la défense de quelqu’un, de quelque chose ; prêter secours et appui.