German

Detailed Translations for aufheben from German to Dutch

aufheben:

aufheben verbe (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)

 1. aufheben (hochziehen; erheben; ausheben; )
  opheffen
  – omhoog tillen 1
  • opheffen verbe (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
   • hij hief de beker op1
  heffen; tillen; omhoog brengen; lichten; omhoogheffen
  • heffen verbe (hef, heft, hief, hieffen, geheven)
  • tillen verbe (til, tilt, tilde, tilden, getild)
  • omhoog brengen verbe (breng omhoog, brengt omhoog, bracht omhoog, brachten omhoog, omhoog gebracht)
  • lichten verbe (licht, lichtte, lichtten, gelicht)
  • omhoogheffen verbe (hef omhoog, heft omhoog, hief omhoog, hieven omhoog, omhooggeheven)
  optillen
  – omhoog brengen 1
  • optillen verbe (til op, tilt op, tilde op, tilden op, opgetild)
   • hij tilde de zware stoel op1
 2. aufheben (archivieren; ablegen)
  archiveren; opslaan; opbergen; bewaren
  • archiveren verbe (archiveer, archiveert, archiveerde, archiveerden, gearchiveerd)
  • opslaan verbe (sla op, slaat op, sloeg op, sloegen op, opgeslagen)
  • opbergen verbe (berg op, bergt op, borg op, borgen op, opgeborgen)
  • bewaren verbe (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)
 3. aufheben (wider'rufen; annullieren)
  opheffen; terugdraaien; teniet doen; nullificeren; vernietigen; ondervangen
  • opheffen verbe (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
  • terugdraaien verbe (draai terug, draait terug, draaide terug, draaiden terug, teruggedraaid)
  • teniet doen verbe
  • nullificeren verbe
  • vernietigen verbe (vernietig, vernietigt, vernietigde, vernietigden, vernietigd)
  • ondervangen verbe (ondervang, ondervangt, onderving, ondervingen, ondervangen)
 4. aufheben (widerrufen; annullieren)
  opheffen; teniet doen; verijdelen; nullificeren; vernietigen; ondervangen
  • opheffen verbe (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
  • teniet doen verbe
  • verijdelen verbe (verijdel, verijdelt, verijdelde, verijdelden, verijdeld)
  • nullificeren verbe
  • vernietigen verbe (vernietig, vernietigt, vernietigde, vernietigden, vernietigd)
  • ondervangen verbe (ondervang, ondervangt, onderving, ondervingen, ondervangen)
 5. aufheben (aufdecken; auflösen; abschaffen)
  opheffen; opdoeken
  • opheffen verbe (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
  • opdoeken verbe (doek op, doekt op, doekte op, doekten op, opgedoekt)
 6. aufheben (bewahren; aufbewahren)
  bewaren; beschermen; behoeden
  • bewaren verbe (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)
  • beschermen verbe (bescherm, beschermt, beschermde, beschermden, beschermd)
  • behoeden verbe (behoed, behoedt, behoedde, behoedden, behoed)
 7. aufheben (annulieren; stornieren; absagen; )
  annuleren; afzeggen; nietig verklaren; afbestellen; intrekken; afgelasten
  • annuleren verbe (annuleer, annuleert, annuleerde, annuleerden, geannuleerd)
  • afzeggen verbe (zeg af, zegt af, zei af, zeiden af, afgezegd)
  • nietig verklaren verbe (verklaar nietig, verklaart nietig, verklaarde nietig, verklaarden nietig, nietig verklaard)
  • afbestellen verbe (bestel af, bestelt af, bestelde af, bestelden af, afbesteld)
  • intrekken verbe (trek in, trekt in, trok in, trokken in, ingetrokken)
  • afgelasten verbe (gelast af, gelastte af, gelastten af, afgelast)
 8. aufheben (aufbewahren; bewahren; konservieren; )
  behouden; bewaren; conserveren
  • behouden verbe (behoud, behoudt, behield, behielden, behouden)
  • bewaren verbe (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)
  • conserveren verbe (conserveer, conserveert, conserveerde, conserveerden, geconserveerd)
 9. aufheben (auflösen)
  ontbinden; opheffen; uiteen doen gaan
 10. aufheben (aufsammeln; aufnehmen; versammeln; )
  oprapen; oppikken; opsnappen; oppakken
  • oprapen verbe (raap op, raapt op, raapte op, raapten op, opgeraapt)
  • oppikken verbe (pik op, pikt op, pikte op, pikten op, opgepikt)
  • opsnappen verbe (snap op, snapt op, snapte op, snapten op, opgesnapt)
  • oppakken verbe (pak op, pakt op, pakte op, pakten op, opgepakt)
 11. aufheben (abzahlen; begleichen; abrechnen; )
  verrekenen; afrekenen; afbetalen; vereffenen
  • verrekenen verbe (verreken, verrekent, verrekende, verrekenden, verrekend)
  • afrekenen verbe (reken af, rekent af, rekende af, rekenden af, afgerekend)
  • afbetalen verbe (betaal af, betaalt af, betaalde af, betaalden af, afbetaald)
  • vereffenen verbe (vereffen, vereffent, vereffende, vereffenden, vereffend)
 12. aufheben (lagern; hinlegen; deponieren; )
  leggen; plaatsen; neerleggen; deponeren; wegleggen
  • leggen verbe (leg, legt, legde, legden, gelegd)
  • plaatsen verbe (plaats, plaatst, plaatste, plaatsten, geplaatst)
  • neerleggen verbe (leg neer, legt neer, legde neer, legden neer, neergelegd)
  • deponeren verbe (deponeer, deponeert, deponeerde, deponeerden, gedeponeerd)
  • wegleggen verbe (leg weg, legt weg, legde weg, legden weg, weggelegd)
 13. aufheben (erheben; aufstellen; aufsetzen)
  oprichten; optrekken; overeindzetten
  • oprichten verbe (richt op, richtte op, richtten op, opgericht)
  • optrekken verbe (trek op, trekt op, trok op, trokken op, opgetrokken)
  • overeindzetten verbe (zet overeind, zette overeind, zetten overeind, overeind gezet)
 14. aufheben (aufräumen; bergen; wegräumen; )
  opruimen; bergen
  • opruimen verbe (ruim op, ruimt op, ruimde op, ruimden op, opgeruimd)
  • bergen verbe (berg, bergt, bergde, bergden, gebergd)
 15. aufheben (emporheben; heben; anheben; )
  omhoogheffen; naar boven tillen

Conjugations for aufheben:

Präsens
 1. hebe auf
 2. hiebst auf
 3. hieb auf
 4. heben auf
 5. hebt auf
 6. heben auf
Imperfekt
 1. hob auf
 2. hobst auf
 3. hob auf
 4. hoben auf
 5. hobt auf
 6. hoben auf
Perfekt
 1. habe aufgehoben
 2. hast aufgehoben
 3. hat aufgehoben
 4. haben aufgehoben
 5. habt aufgehoben
 6. haben aufgehoben
1. Konjunktiv [1]
 1. hebe auf
 2. hebest auf
 3. hebe auf
 4. heben auf
 5. hebet auf
 6. heben auf
2. Konjunktiv
 1. höbe auf
 2. höbest auf
 3. höbe auf
 4. höben auf
 5. höbet auf
 6. höben auf
Futur 1
 1. werde aufheben
 2. wirst aufheben
 3. wird aufheben
 4. werden aufheben
 5. werdet aufheben
 6. werden aufheben
1. Konjunktiv [2]
 1. würde aufheben
 2. würdest aufheben
 3. würde aufheben
 4. würden aufheben
 5. würdet aufheben
 6. würden aufheben
Diverses
 1. heb auf!
 2. hebt auf!
 3. heben Sie auf!
 4. aufgehoben
 5. aufhebend
1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 4. wir, 5. ihr, 6. sie/Sie

aufheben [das ~] nom

 1. aufheben (Aufregung)
  de ophef; de deining

Translation Matrix for aufheben:

NounRelated TranslationsOther Translations
afbestellen Abbestellen; Abbrechen
afbetalen Abbezahlen
afrekenen Abrechnen; Abrechnung; Verrechnung
afzeggen Abbestellen; Absagen
annuleren Abbestellen; Abbrechen; Annulieren; Annullierung; Aufheben; Aufhebung; Nichtigkeitserklärung; Stornierung; Ungültigkeitserklärung; Zurücknahme
bergen Aufheben; Bewaren
beschermen Abblenden; Abdecken; Abschirmen; Beschützen
bewaren Aufheben; Bewaren
deining Aufregung; aufheben Dünung; Seegang; Sintflut; Treiben; Tumult; Wellengang; Wellenschlag
intrekken Aufheben; Widerrufen
leggen Aufhören mit arbeiten
lichten Lichten
neerleggen Abschießen; Niederschießen; Totschießen
ontbinden Auflösen; Zerfallen
ophef Aufregung; aufheben Betrieb; Getreibe; Gewirr; Trubel; Tumult
opheffen Aufheben; Beenden; Beendigen; Widerrufen
oprapen Aufheben
optrekken Anziehen
vereffenen Abrechnen
VerbRelated TranslationsOther Translations
afbestellen abbestellen; absagen; annulieren; aufheben; einstellen; rückgängig machen; stornieren; streichen
afbetalen abrechnen; abtragen; abzahlen; aufheben; auflösen; begleichen; freikaufen; liquidieren; schließen
afgelasten abbestellen; absagen; annulieren; aufheben; einstellen; rückgängig machen; stornieren; streichen abblasen; absagen; anbsetzen
afrekenen abrechnen; abtragen; abzahlen; aufheben; auflösen; begleichen; freikaufen; liquidieren; schließen auszahlen; belohnen; besolden; bezahlen; entgelten
afzeggen abbestellen; absagen; annulieren; aufheben; einstellen; rückgängig machen; stornieren; streichen abblasen; abfallen; abhängen; abkoppeln; absagen; abtrennen; anbsetzen; ausfallen; ausscheiden; entkoppeln; loshaken; loskoppeln
annuleren abbestellen; absagen; annulieren; aufheben; einstellen; rückgängig machen; stornieren; streichen abbrechen
archiveren ablegen; archivieren; aufheben archivieren
behoeden aufbewahren; aufheben; bewahren abschirmen; achtgeben; aufpassen; beaufsichtigen; behüten; beschützen; bewahren; hüten
behouden aufbewahren; aufheben; bewahren; einbüchsen; einkochen; einmachen; konservieren abschirmen; achtgeben; auf die Seite legen; aufpassen; beaufsichtigen; behüten; beiseite legen; beschützen; bewahren; hüten; im Stand erhalten; reservieren; zur Seite legen; zurückhalten; zurücklegen; zurückstellen
bergen abdecken; abräumen; aufbewahren; aufheben; aufräumen; ausräumen; ausverkaufen; bergen; bewahren; lagern; speichern; weglegen; wegräumen bergen
beschermen aufbewahren; aufheben; bewahren Schutz bieten; abdecken; abgrenzen; abschirmen; absperren; abzäunen; achtgeben; aufpassen; ausrüsten mit einer Alarmanlage; beaufsichtigen; begrenzen; behüten; beschützen; bewahren; erhalten; hegen; hüten; schutzen; schützen; umzäunen; wahren
bewaren ablegen; archivieren; aufbewahren; aufheben; bewahren; einbüchsen; einkochen; einmachen; konservieren ablegen; abschießen; abstellen; aufbewahren; bergen; betten; bewahren; deponieren; einstallen; einstellen; fortsetzen; hinlegen; lagern; speichern; unterstellen; weglegen; zurücklegen
conserveren aufbewahren; aufheben; bewahren; einbüchsen; einkochen; einmachen; konservieren bewahren; einlegen; einmachen; erhalten; instandhalten; konservieren; wahren
deponeren ablegen; aufbewahren; aufheben; bergen; bewahren; deponieren; hinlegen; lagern; niederlegen ablagern; ablegen; abstellen; abstreifen; anbringen; aufbewahren; aufstellen; austreiben; beisetzen; bergen; bewahren; deponieren; einordnen; einräumen; einrücken; einstellen; gruppieren; herstellen; hinlegen; hinstellen; hinterlegen; installieren; lagern; legen; setzen; speichern; stationieren; stellen; stürzen; unterbringen; wegbergen
heffen anheben; aufheben; ausheben; emporheben; erheben; heben; hinaufbringen; hochheben; hochnehmen; hochziehen anheben; aufbringen; aufholen; aufhöhen; aufstocken; aufziehen; emporheben; erheben; erhöhen; heben; hinaufgehen; hinaufschrauben; hochheben; hochschrauben; hochziehen
intrekken abbestellen; absagen; annulieren; aufheben; einstellen; rückgängig machen; stornieren; streichen sich zurückziehen; widerrufen; zurücknehmen; zurückrufen; zurückziehen
leggen ablegen; aufbewahren; aufheben; bergen; bewahren; deponieren; hinlegen; lagern; niederlegen ablagern; ablegen; abstellen; abstreifen; anbringen; aufstellen; austreiben; beisetzen; bergen; deponieren; einordnen; einräumen; einrücken; einstellen; gruppieren; herstellen; hinlegen; hinstellen; installieren; legen; setzen; stationieren; stellen; unterbringen; wegbergen
lichten anheben; aufheben; ausheben; emporheben; erheben; heben; hinaufbringen; hochheben; hochnehmen; hochziehen Briefkasten leeren; aufleuchten; beseitigen; blitzen; dämmern; entfernen; entnehmen; fortbringen; fortschaffen; herauslösen; herausziehen; leuchten; nach oben ziehen; tagen; vertreiben; wegschaffen; wegtun
naar boven tillen anheben; aufheben; emporheben; heben; hochheben; hochnehmen; hochziehen hinauftragen
neerleggen ablegen; aufbewahren; aufheben; bergen; bewahren; deponieren; hinlegen; lagern; niederlegen ablegen; abstellen; abstreifen; anbringen; aufstellen; austreiben; beisetzen; betten; brühen; deponieren; einordnen; einräumen; einrücken; einstellen; einteilen; einweisen; fügen; gruppieren; herstellen; hinlegen; hinstellen; hinterlegen; installieren; laichen; legen; schalten; schlingen; setzen; stationieren; stecken; stellen; unteraus legen; unterbringen; vergeben; verlegen
nietig verklaren abbestellen; absagen; annulieren; aufheben; einstellen; rückgängig machen; stornieren; streichen
nullificeren annullieren; aufheben; wider'rufen; widerrufen
omhoog brengen anheben; aufheben; ausheben; emporheben; erheben; heben; hinaufbringen; hochheben; hochnehmen; hochziehen
omhoogheffen anheben; aufheben; ausheben; emporheben; erheben; heben; hinaufbringen; hochheben; hochnehmen; hochziehen
ondervangen annullieren; aufheben; wider'rufen; widerrufen abfangen; aufschnappen; unterschlagen; verhüten; vermeiden; vorkommen; zuvorkommen; überholen
ontbinden aufheben; auflösen abbrechen; abfaulen; abreißen; anbrechen; aufdröseln; aufknoten; aufknöpfen; auflösen; aufmachen; auseinanderfasern; ausfasern; ausfaulen; ausfransen; ausfädeln; beenden; brechen; entbinden; entfesseln; entknoten; entkoppeln; enträtseln; entwirren; freilassen; lösen; scheiden; trennen; unterbrechen; verfaulen; wegfaulen; zerbrechen; zerlegen; zerreißen
opbergen ablegen; archivieren; aufheben aufräumen; weglegen; wegräumen; wegschließen
opdoeken abschaffen; aufdecken; aufheben; auflösen
opheffen abschaffen; anheben; annullieren; aufdecken; aufheben; auflösen; ausheben; emporheben; erheben; heben; hinaufbringen; hochheben; hochnehmen; hochziehen; wider'rufen; widerrufen abbrechen; abreißen; anbrechen; aufbringen; aufdröseln; aufholen; aufknoten; aufknöpfen; auflösen; aufmachen; aufziehen; auseinanderfasern; ausfasern; ausfransen; ausfädeln; beenden; brechen; emporheben; entbinden; entfesseln; entknoten; entkoppeln; enträtseln; entwirren; freilassen; hochheben; hochziehen; lösen; scheiden; trennen; unterbrechen; zerbrechen; zerlegen; zerreißen
oppakken ansammeln; aufheben; auflesen; aufnehmen; aufsammeln; versammeln; zusammentragen einsperren; erfassen; ergreifen; fassen; fesseln; festnehmen; greifen; verhaften
oppikken ansammeln; aufheben; auflesen; aufnehmen; aufsammeln; versammeln; zusammentragen Unterricht bekommen; abholen; aneignen; anlernen; aufpicken; einpauken; einsammeln; erlernen; holen; lernen; studieren
oprapen ansammeln; aufheben; auflesen; aufnehmen; aufsammeln; versammeln; zusammentragen
oprichten aufheben; aufsetzen; aufstellen; erheben errichten; gründen
opruimen abdecken; abräumen; aufbewahren; aufheben; aufräumen; ausräumen; ausverkaufen; bergen; bewahren; lagern; speichern; weglegen; wegräumen abblenden; abdecken; abmontieren; abnehmen; abräumen; abschirmen; abziehen; anstellen; aufhellen; aufklären; aufräumen; ausmisten; ausräumen; ausverkaufen; beheben; benehmen; beseitigen; blenden; decken; egalisieren; einräumen; enteignen; entheben; entnehmen; erleichtern; erlöschen; fallen; klarwerden; schaukeln; schwinden; sinken; verfallen; wegräumen
opslaan ablegen; archivieren; aufheben absorbieren; aufbewahren; bergen; bewahren; deponieren; enthalten; erwähnen; lagern; speichern
opsnappen ansammeln; aufheben; auflesen; aufnehmen; aufsammeln; versammeln; zusammentragen
optillen anheben; aufheben; ausheben; emporheben; erheben; heben; hinaufbringen; hochheben; hochnehmen; hochziehen
optrekken aufheben; aufsetzen; aufstellen; erheben umgehen mit; verkehren
overeindzetten aufheben; aufsetzen; aufstellen; erheben
plaatsen ablegen; aufbewahren; aufheben; bergen; bewahren; deponieren; hinlegen; lagern; niederlegen ablagern; ablegen; abstellen; abstreifen; akkomodieren; anbringen; anlegen; aufstellen; ausfindig machen; austreiben; bauen; beherbergen; beisetzen; bergen; deponieren; einordnen; einquartieren; einrichten; einräumen; einrücken; einsetzen; einstellen; gruppieren; herstellen; hinlegen; hinstellen; installieren; jemandem Unterkunft bieten; legen; lokalisieren; plazieren; postieren; räumlich anordnen; setzen; stationieren; stellen; unterbringen
teniet doen annullieren; aufheben; wider'rufen; widerrufen
terugdraaien annullieren; aufheben; wider'rufen Rollback ausführen; einschränken; mäßigen; reduzieren; rückgängig machen; schmälern; verringern; zurückdrehen; zurückschicken; zurückschrauben; zurücksenden; zurücksetzen
tillen anheben; aufheben; ausheben; emporheben; erheben; heben; hinaufbringen; hochheben; hochnehmen; hochziehen bemogeln; beschwindeln; übertölpeln
uiteen doen gaan aufheben; auflösen
vereffenen abrechnen; abtragen; abzahlen; aufheben; auflösen; begleichen; freikaufen; liquidieren; schließen abrechnen; ausgleichen; ausstreichen; ebnen; egalisieren; glätten; tilgen; verrechnen; zahlen
verijdelen annullieren; aufheben; widerrufen entgegenwirken; hemmen; hindern; hintertreiben; sabotieren; vereiteln
vernietigen annullieren; aufheben; wider'rufen; widerrufen abbrechen; abreißen; abtragen; abwracken; ausschalten; demolieren; den Hals umdrehen; einstampfen; erledigen; fertigmachen; kaputtmachen; liquidieren; niederreißen; ruinieren; tilgen; umstossen; verderben; verheeren; vernichten; verschrotten; verwüsten; wegreißen; zehren; zerlegen; zerstören; zertrümmern
verrekenen abrechnen; abtragen; abzahlen; aufheben; auflösen; begleichen; freikaufen; liquidieren; schließen abhalten; abziehen; ausgleichen; einen Rechenfehler machen; falsch rechnen; in Minderung bringen; verrechnen
wegleggen ablegen; aufbewahren; aufheben; bergen; bewahren; deponieren; hinlegen; lagern; niederlegen
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
opruimen Aufräumen

Synonyms for "aufheben":


Wiktionary Translations for aufheben:

aufheben
verb
 1. etwas nehmen, aufnehmen (was auf dem Boden liegt)
aufheben
verb
 1. van de bodem opheffen
 2. pakken en oprapen
 3. (overgankelijk) in de hand nemen en van de grond opheffen
 4. met spierkracht iets van de grond opheffen
 5. met de hand oppakken

Cross Translation:
FromToVia
aufheben tenietdoen abrogate — to put an end to
aufheben uitstellen defer — to delay
aufheben houden keep — to maintain possession of
aufheben terugtrekken; annuleren; herroepen rescind — repeal, annul, or declare void
aufheben afbreken; stopzetten; afgelasten; onderbreken suspend — To discontinue or interrupt a function, task, position, or event
aufheben afschaffen abolirmettre hors d’usage, réduire à néant.
aufheben afschaffen; afgelasten; annuleren; ontbinden; tenietdoen; terugnemen; afzeggen annulerrendre nul.
aufheben beuren; heffen; ophalen; oprichten; tillen; verheffen lever — Faire qu’une chose être plus haut qu’elle n’était.
aufheben beuren; heffen; ophalen; oprichten; tillen; verheffen souleverlever à une faible hauteur.

Related Translations for aufheben