English

Detailed Translations for impede from English to French

impede:

to impede verbe (impedes, impeded, impeding)

 1. to impede
  empêcher; bloquer; gêner; déranger; embarrasser
  • empêcher verbe (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • bloquer verbe (bloque, bloques, bloquons, bloquez, )
  • gêner verbe (gêne, gênes, gênons, gênez, )
  • déranger verbe (dérange, déranges, dérangeons, dérangez, )
  • embarrasser verbe (embarrasse, embarrasses, embarrassons, embarrassez, )
 2. to impede (hinder; hamper)
  incommoder; gêner
  • incommoder verbe (incommode, incommodes, incommodons, incommodez, )
  • gêner verbe (gêne, gênes, gênons, gênez, )
 3. to impede (obstruct; hamper; hinder; stonewall)
  interrompre; obstruer; bloquer; faire arrêter
  • interrompre verbe (interromps, interrompt, interrompons, interrompez, )
  • obstruer verbe (obstrue, obstrues, obstruons, obstruez, )
  • bloquer verbe (bloque, bloques, bloquons, bloquez, )
 4. to impede (obstruct; hamper; bother; hinder; stonewall)
  empêcher; incommoder; obstruer; déranger; gêner; bloquer; entraver; embarrasser; s'opposer à; faire obstruction
  • empêcher verbe (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • incommoder verbe (incommode, incommodes, incommodons, incommodez, )
  • obstruer verbe (obstrue, obstrues, obstruons, obstruez, )
  • déranger verbe (dérange, déranges, dérangeons, dérangez, )
  • gêner verbe (gêne, gênes, gênons, gênez, )
  • bloquer verbe (bloque, bloques, bloquons, bloquez, )
  • entraver verbe (entrave, entraves, entravons, entravez, )
  • embarrasser verbe (embarrasse, embarrasses, embarrassons, embarrassez, )
  • s'opposer à verbe

Conjugations for impede:

present
 1. impede
 2. impede
 3. impedes
 4. impede
 5. impede
 6. impede
simple past
 1. impeded
 2. impeded
 3. impeded
 4. impeded
 5. impeded
 6. impeded
present perfect
 1. have impeded
 2. have impeded
 3. has impeded
 4. have impeded
 5. have impeded
 6. have impeded
past continuous
 1. was impeding
 2. were impeding
 3. was impeding
 4. were impeding
 5. were impeding
 6. were impeding
future
 1. shall impede
 2. will impede
 3. will impede
 4. shall impede
 5. will impede
 6. will impede
continuous present
 1. am impeding
 2. are impeding
 3. is impeding
 4. are impeding
 5. are impeding
 6. are impeding
subjunctive
 1. be impeded
 2. be impeded
 3. be impeded
 4. be impeded
 5. be impeded
 6. be impeded
diverse
 1. impede!
 2. let's impede!
 3. impeded
 4. impeding
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for impede:

VerbRelated TranslationsOther Translations
bloquer bother; hamper; hinder; impede; obstruct; stonewall bar; barricade; block; bring to a halt; bring to a standstill; force into the kerb; halt; jam; lay flat; obstruct; put to a stop; stem; stop
déranger bother; hamper; hinder; impede; obstruct; stonewall anger; annoy; block; bother; disturb; enrage; hamper; harass; hinder; incense; inconvenience; interrupt; make impossible; thwart; trouble; upset; visit
embarrasser bother; hamper; hinder; impede; obstruct; stonewall antagonise; antagonize; barter; bully; change; embarrass; exchange; harass; pester; provoke; swap; switch; tease; trade in
empêcher bother; hamper; hinder; impede; obstruct; stonewall block; cross; discourage; dissuade; field; foil; hamper; hinder; hold back; keep from; make impossible; obstruct; oppose; parry; prevent; restrain; sabotage; stem; stop; thwart; upset; ward off
entraver bother; hamper; hinder; impede; obstruct; stonewall bar; barricade; block; hamper; hinder; keep from; make impossible; obstruct; prevent; thwart
faire arrêter hamper; hinder; impede; obstruct; stonewall force something to stop; stopping
faire obstruction bother; hamper; hinder; impede; obstruct; stonewall
gêner bother; hamper; hinder; impede; obstruct; stonewall anger; badger; be embarrassed; be shy; block; bother; cross; disturb; enrage; feel ill at ease; hamper; harass; have something on one's mind; hinder; incense; make impossible; nag; oppose; pester; prevent; sabotage; stem; stop; thwart; trouble; upset; visit
incommoder bother; hamper; hinder; impede; obstruct; stonewall antagonise; antagonize; bully; harass; pester; provoke; tease
interrompre hamper; hinder; impede; obstruct; stonewall adjourn; anger; break down; break in; bring to a close; bring to a conclusion; bring to an end; butt in; conclude; disturb; end; enrage; finish; finish off; incense; intercede; interrupt; pause; sever; upset
obstruer bother; hamper; hinder; impede; obstruct; stonewall bar; barricade; block; obstruct
s'opposer à bother; hamper; hinder; impede; obstruct; stonewall confine; counteract; dam; embank; encapsulate; enclose; envelope; limit; oppose; raise objections; resist; restrict; thwart; withstand
- block; close up; hinder; jam; obstruct; obturate; occlude
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
interrompre suspend

Related Words for "impede":


Synonyms for "impede":


Antonyms for "impede":


Related Definitions for "impede":

 1. block passage through1
 2. be a hindrance or obstacle to1
  • She is impeding the progress of our project1

Wiktionary Translations for impede:

impede
verb
 1. to get in the way of; to hinder

Cross Translation:
FromToVia
impede entraver hinderen — (overgankelijk) de voortgang verstoren
impede compliquer bemoeilijken — moeilijker maken
impede embarrasser; entraver; incommoder; gêner belemmeren — een factor vormen die een gebeurtenis of handeling (bijna) onmogelijk maakt
impede compliquer erschweren — etwas schwieriger machen