Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. frase:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for frase from Dutch to English

frase:

frase [de ~ (v)] nom

  1. de frase (zegswijze; uitdrukking; zin; gezegde)
    the phrase; the expression; the statement; the saying; the turn of phrase; the term; the meaning
  2. de frase (loze kreet)
    the empty slogan

Translation Matrix for frase:

NounRelated TranslationsOther Translations
empty slogan frase; loze kreet
expression frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin expressie; gelaatsuitdrukking; gezichtsuitdrukking; uitdrukking; uiting
meaning frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin bedoeling; beduidenis; beduiding; belang; betekenis; doel; gewichtigheid; inhoud; nut; strekking; tendens; zin
phrase frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin bepaling; woordgroep; zin; zin taalkundig; zinsnede
saying frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin gezegde; redekundig gezegde; spreuk
statement frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin aangifte; aantekening; bankafschrift; bekendmaking; bericht; bevestiging; beweren; bewering; boodschap; constatering; declaratie; financieel overzicht; gewag; instructie; kwestie; lijst; mededeling; melding; meningsuiting; noot; notitie; opgaaf; opgave; opheldering; opnoeming; opschrijving; opsomming; overzicht; probleem; proces verbaal; rapport; rekeningoverzicht; relaas; staat; statement; stelling; tijding; toelichting; uitlating; uitlegging; uitspraak; vaststelling; verklaring; vermelding; verwittiging; vraagstuk; zwaarte
term frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin aanduiding; benaming; benoeming; conditie; eis; looptijd; naam; periode; schooltijd; term; termijn; tijdsbestek; tijdsduur; vereiste; voorwaarde
turn of phrase frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin manier van uitdrukken; uitdrukkingswijze
VerbRelated TranslationsOther Translations
phrase formuleren; fraseren; in een formule brengen; inkleden; verbaliseren; verwoorden
term benoemen; een naam geven; noemen; vernoemen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
meaning bedoeld als; bij wijze van; om zo te zeggen

Related Words for "frase":

  • frasen, frases

Wiktionary Translations for frase:

frase
noun
  1. grammar: group of two or more words that express an idea but do not form a complete sentence

Cross Translation:
FromToVia
frase sentence phrase — (grammaire, fr) séquence de propositions ordonnés en fonction des règles de la grammaire, permettant de décrire quelque chose.