Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. rechtvaardig:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for rechtvaardig from Dutch to English

rechtvaardig:


Translation Matrix for rechtvaardig:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
honest braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig braaf; deugdzaam; eerlijk; eerzaam; fideel; lief; onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; rechtdoorzee; rechtschapen; rondborstig; ronduit; trouwhartig; volmondig; voorbeeldig; vrij; vrijelijk; vrijuit; zedig; zoet
honorable braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig achtbaar; achtenswaardig; edelachtbaar; eerbaar; eerbiedwaardig; eervol; eerzaam; honorabel; keurig; kies; loffelijk; lofwaardig; lovenswaardig; prijzenswaardig; respectabel
honourable braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig achtbaar; achtenswaardig; edelachtbaar; eerbaar; eerbiedwaardig; eervol; eerzaam; honorabel; keurig; kies; loffelijk; lofwaardig; lovenswaardig; prijzenswaardig; respectabel
justified billijk; gewettigd; rechtmatig; rechtvaardig; wetmatig; wettig billijk; gegrond; geldig; gerechtvaardigd; rechtmatig; valide
lawful billijk; gewettigd; rechtmatig; rechtvaardig; wetmatig; wettig aannemelijk; geldig; gewettigd; legaal; legitiem; rechtsgeldig; valabel; valide; wettelijk; wettig
legitimate billijk; gewettigd; rechtmatig; rechtvaardig; wetmatig; wettig aannemelijk; billijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; geldig; gerechtvaardigd; gewettigd; legaal; legitiem; logisch; op deugdelijke gronden steunend; op goede gronden steunend; rechtmatig; rechtsgeldig; solide; steekhoudend; valabel; valide; wettelijk; wettig
right-minded braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig
righteous braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig
rightful billijk; gewettigd; rechtmatig; rechtvaardig; wetmatig; wettig gewettigd; legaal; legitiem; rechtsgeldig; wettelijk; wettig
sincere braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig eerlijk; ernstig; gemeend; hartgrondig; heel erg; onbewimpeld; ongeveinsd; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; rechtschapen; ronduit; serieus; vol ernst; vrij; vrijelijk; vrijuit; werkelijk menend
upright braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig eerlijk; integer; onbesproken; ongeveinsd; onkreukbaar; open; oprecht; overeind; rechtop; rechtopstaand; rechtschapen
- eerlijk
ModifierRelated TranslationsOther Translations
just braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig alleen maar; daarnet; eenvoudigweg; enkel; juist; kortweg; krek; net; net aan; nog maar; nog maar pas; pas; precies; rakelings; slechts; ternauwernood; zojuist; zonet
true-hearted braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig
warranted billijk; gewettigd; rechtmatig; rechtvaardig; wetmatig; wettig billijk; gegrond; geldig; gerechtvaardigd; rechtmatig; valide

Related Words for "rechtvaardig":


Synonyms for "rechtvaardig":


Related Definitions for "rechtvaardig":

  1. volgens het idee dat iedereen evenveel (kansen) moet krijgen1
    • ik vind het niet rechtvaardig dat ik zo weinig verdien1

Wiktionary Translations for rechtvaardig:

rechtvaardig
adjective
  1. in overeenstemming met bepaalde ethische beginselen
rechtvaardig
adjective
  1. morally fair, righteous
  2. just, equitable
  3. Fair, just, or impartial

Cross Translation:
FromToVia
rechtvaardig fair; equitable; righteous juste — Qui a le caractère de la justesse