Dutch

Detailed Translations for zeur from Dutch to English

zeur:

zeur [de ~] nom

 1. de zeur (zeurkous; geitenbreier; zeikerd; zemel; zeurpiet)
  the yellowbelly; the bugger
  the nag
  – someone (especially a woman) who annoys people by constantly finding fault 1
  • nag [the ~] nom
  the pain in the ass
  – something or someone that causes trouble; a source of unhappiness 1
  the creep
  – someone unpleasantly strange or eccentric 1
  the bore
  – a person who evokes boredom 1
  the pain in the neck
  – a bothersome annoying person 1

Translation Matrix for zeur:

NounRelated TranslationsOther Translations
bore geitenbreier; zeikerd; zemel; zeur; zeurkous; zeurpiet diameter; hinderlijk persoon; lastpak; lastpost; middellijn
bugger geitenbreier; zeikerd; zemel; zeur; zeurkous; zeurpiet
creep geitenbreier; zeikerd; zemel; zeur; zeurkous; zeurpiet engerd; etter; etterbak; griezel; griezeltje
nag geitenbreier; zeikerd; zemel; zeur; zeurkous; zeurpiet
pain in the ass geitenbreier; zeikerd; zemel; zeur; zeurkous; zeurpiet etter; etterbak
pain in the neck geitenbreier; zeikerd; zemel; zeur; zeurkous; zeurpiet ellendeling; etter; etterbak; hinderlijk persoon; kaffer; klier; kreng; lastpak; lastpost; mispunt; rotvent; schoft; schurk; smeerlap; snertvent; stuk ongeluk
pest hinderlijk persoon; lastpak; lastpost
yellowbelly geitenbreier; zeikerd; zemel; zeur; zeurkous; zeurpiet geitenbreier; lammeling; lamzak; lanterfanter; lapzwans; leegloper; lijntrekker; nietsnut; slampamper; slapkous
VerbRelated TranslationsOther Translations
bore aanboren; boren; vervelen
creep kruipen
nag aandringen; chicaneren; doordrammen; doordrukken; drammen; dwarszitten; etteren; griepen; harrewarren; jennen; klagen; kleinzielig gedragen; klieren; op zijn hart hebben; pesten; plagen; sarren; stangen; tarten; tergen; treiteren; uitdagen; zeiken; zeuren; zieken

Related Words for "zeur":


zeuren:

zeuren verbe (zeur, zeurt, zeurde, zeurden, gezeurd)

 1. zeuren (klagen)
  to nag; to complain; complaint; to deplore; to gripe; harp
  • nag verbe (nags, nagged, nagging)
  • complain verbe (complains, complained, complaining)
  • complaint verbe
  • deplore verbe (deplores, deplored, deploring)
  • gripe verbe (gripes, griped, griping)
  • harp verbe
 2. zeuren (drammen; aandringen; doordrukken; doordrammen)
  to nag; to carry on one's point
  • nag verbe (nags, nagged, nagging)
  • carry on one's point verbe (carry on one's point, carried on one's point, carrying on one's point)
 3. zeuren (kankeren)
  to grumble; to grouse; to bluster
  • grumble verbe (grumbles, grumbled, grumbling)
  • grouse verbe (grouses, groused, grousing)
  • bluster verbe (blusters, blustered, blustering)
 4. zeuren (talmen; hannesen; zeiken; )
  to procrastinate; to dawdle; to linger; to retard; to saunter; to tarry; to delay; to put off
  • procrastinate verbe (procrastinates, procrastinated, procrastinating)
  • dawdle verbe (dawdles, dawdled, dawdling)
  • linger verbe (lingers, lingered, lingering)
  • retard verbe (retards, retarded, retarding)
  • saunter verbe (saunters, sauntered, sauntering)
  • tarry verbe (tarries, tarried, tarrying)
  • delay verbe (delaies, delayed, delaying)
  • put off verbe (puts off, put off, putting off)

Conjugations for zeuren:

o.t.t.
 1. zeur
 2. zeurt
 3. zeurt
 4. zeuren
 5. zeuren
 6. zeuren
o.v.t.
 1. zeurde
 2. zeurde
 3. zeurde
 4. zeurden
 5. zeurden
 6. zeurden
v.t.t.
 1. heb gezeurd
 2. hebt gezeurd
 3. heeft gezeurd
 4. hebben gezeurd
 5. hebben gezeurd
 6. hebben gezeurd
v.v.t.
 1. had gezeurd
 2. had gezeurd
 3. had gezeurd
 4. hadden gezeurd
 5. hadden gezeurd
 6. hadden gezeurd
o.t.t.t.
 1. zal zeuren
 2. zult zeuren
 3. zal zeuren
 4. zullen zeuren
 5. zullen zeuren
 6. zullen zeuren
o.v.t.t.
 1. zou zeuren
 2. zou zeuren
 3. zou zeuren
 4. zouden zeuren
 5. zouden zeuren
 6. zouden zeuren
diversen
 1. zeur!
 2. zeurt!
 3. gezeurd
 4. zeurend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for zeuren:

NounRelated TranslationsOther Translations
complaint aanklacht; beschuldiging; bezwaar; gekanker; geklaag; gemekker; grief; het klagen; jammerklacht; klacht; kwaal; ongemak; slepende ziekte; stoornis; tenlastelegging; weeklacht; ziekte
delay onderbreking; oponthoud; respijt; uitstel; verlet; vertraging
harp harp
nag geitenbreier; zeikerd; zemel; zeur; zeurkous; zeurpiet
VerbRelated TranslationsOther Translations
bluster kankeren; zeuren protesteren; sputteren; tegenpruttelen; tegensputteren
carry on one's point aandringen; doordrammen; doordrukken; drammen; zeuren
complain klagen; zeuren bezwaar aantekenen; bezwaar maken; bezwaren; brommen; een klacht indienen; eisen; jammeren; jeremiëren; kankeren; klagen; mopperen; morren; over iets mopperen; protesteren; pruttelen; reclameren; sputteren; tegenpruttelen; tegensputteren; terugeisen; terugvorderen; weeklagen; zich beklagen; zijn beklag indienen
complaint klagen; zeuren
dawdle aarzelen; dralen; drentelen; druilen; hannesen; talmen; teuten; treuzelen; zaniken; zeiken; zeuren dralen; drentelen; talmen; teuten; treuzelen
delay aarzelen; dralen; drentelen; druilen; hannesen; talmen; teuten; treuzelen; zaniken; zeiken; zeuren aarzelen; dubben; onderuitgaan; ophouden; slippen; talmen; temporiseren; uitglibberen; uitglijden; uitschieten; uitschuiven; vertragen; wegschieten; weifelen
deplore klagen; zeuren
gripe klagen; zeuren brommen; kankeren; klagen; mopperen; morren; over iets mopperen; pruttelen
grouse kankeren; zeuren brommen; kankeren; klagen; knorren; knorrend geluid maken; mopperen; morren; over iets mopperen; pruttelen; sakkeren
grumble kankeren; zeuren brommen; foeteren; kankeren; klagen; knorren; knorrend geluid maken; mopperen; morren; over iets mopperen; protesteren; pruttelen; sakkeren; sputteren; tegenpruttelen; tegensputteren
harp klagen; zeuren blijven herhalen; hameren
linger aarzelen; dralen; drentelen; druilen; hannesen; talmen; teuten; treuzelen; zaniken; zeiken; zeuren aarzelen; blijven; blijven hangen; dralen; drentelen; dubben; talmen; teuten; toeven; treuzelen; vertoeven; verwijlen; weifelen
nag aandringen; doordrammen; doordrukken; drammen; klagen; zeuren chicaneren; dwarszitten; etteren; griepen; harrewarren; jennen; kleinzielig gedragen; klieren; op zijn hart hebben; pesten; plagen; sarren; stangen; tarten; tergen; treiteren; uitdagen; zeiken; zieken
procrastinate aarzelen; dralen; drentelen; druilen; hannesen; talmen; teuten; treuzelen; zaniken; zeiken; zeuren aarzelen; twijfelen; weifelen
put off aarzelen; dralen; drentelen; druilen; hannesen; talmen; teuten; treuzelen; zaniken; zeiken; zeuren aarzelen; opschorten; opschuiven; rekken; twijfelen; uitstellen; verschuiven; vertragen; voor zich uitschuiven; weifelen
retard aarzelen; dralen; drentelen; druilen; hannesen; talmen; teuten; treuzelen; zaniken; zeiken; zeuren ophouden; rekken; temporiseren; vertragen
saunter aarzelen; dralen; drentelen; druilen; hannesen; talmen; teuten; treuzelen; zaniken; zeiken; zeuren drentelen; flaneren; kuieren; lopen; rondslenteren; slenteren; wandelen
tarry aarzelen; dralen; drentelen; druilen; hannesen; talmen; teuten; treuzelen; zaniken; zeiken; zeuren aarzelen; dralen; drentelen; dubben; talmen; teuten; treuzelen; twijfelen; weifelen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
tarry teerachtig

Related Words for "zeuren":


Synonyms for "zeuren":


Related Definitions for "zeuren":

 1. er op een vervelende manier telkens weer over praten of om vragen2
  • de kinderen zeuren om snoep2

Wiktionary Translations for zeuren:

zeuren
verb
 1. veelvuldig en langdurig klagen over weinig belangrijke zaken
zeuren
verb
 1. complain about insignificant matters
 2. To complain or whine, especially needlessly
 3. to complain or protest with a whine or as if with a whine
 4. to complain or protest
noun
 1. a long-drawn, high-pitched complaining cry or sound

Cross Translation:
FromToVia
zeuren carp; cavil; grizzle; beef; crab; grouse; kvetch; grouch; niggle; nag; whine; nudge; noodge nörgelnpenetrant/störend, aber nicht aggressiv seinen Unmut äußern