Dutch

Detailed Translations for wegsturen from Dutch to Spanish

wegsturen:

wegsturen verbe (stuur weg, stuurt weg, stuurde weg, stuurden weg, weggestuurd)

 1. wegsturen (ontslaan; ontheffen; verzenden; wegzenden; uitsturen)
 2. wegsturen (afwimpelen; afschepen)
 3. wegsturen (opsturen; verzenden; sturen; )
 4. wegsturen (wegzenden; verzenden; sturen; )

Conjugations for wegsturen:

o.t.t.
 1. stuur weg
 2. stuurt weg
 3. stuurt weg
 4. sturen weg
 5. sturen weg
 6. sturen weg
o.v.t.
 1. stuurde weg
 2. stuurde weg
 3. stuurde weg
 4. stuurden weg
 5. stuurden weg
 6. stuurden weg
v.t.t.
 1. heb weggestuurd
 2. hebt weggestuurd
 3. heeft weggestuurd
 4. hebben weggestuurd
 5. hebben weggestuurd
 6. hebben weggestuurd
v.v.t.
 1. had weggestuurd
 2. had weggestuurd
 3. had weggestuurd
 4. hadden weggestuurd
 5. hadden weggestuurd
 6. hadden weggestuurd
o.t.t.t.
 1. zal wegsturen
 2. zult wegsturen
 3. zal wegsturen
 4. zullen wegsturen
 5. zullen wegsturen
 6. zullen wegsturen
o.v.t.t.
 1. zou wegsturen
 2. zou wegsturen
 3. zou wegsturen
 4. zouden wegsturen
 5. zouden wegsturen
 6. zouden wegsturen
diversen
 1. stuur weg!
 2. stuurt weg!
 3. weggestuurd
 4. wegsturend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

wegsturen [znw.] nom

 1. wegsturen (afzenden; versturen; verzenden; posten)
  la remisión; la expedición

Translation Matrix for wegsturen:

NounRelated TranslationsOther Translations
apartar afdraaien; afwenden; afzwenken; opzij leggen; wegdraaien
despachar afgeven; afleveren; aflevering
despedir afdanken; afschaffen; aftreding; ontslaan; uit de dienst ontslaan
echar weggooien
echar al correo posten; terpostbezorging
enviar verzending
expedición afzenden; posten; versturen; verzenden; wegsturen afgifte; aflevering; afstaan; bezorging; expeditie; geleverde; leverantie; levering; overdracht; speurtocht; uitlevering; verkenning; verkenningstocht; verzending; zoektocht
rechazar afbeuken; afslaan; afwijzen; afwimpelen; terugwijzen; weigeren
remisión afzenden; posten; versturen; verzenden; wegsturen respijt; uitstel
soltar loslating; losraken
VerbRelated TranslationsOther Translations
apartar opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden afkeren; afscheiden; afschuiven; afsplitsen; afwenden; afwentelen; afzonderen; apart zetten; bewaren; draaien; herbergen; huisvesten; iemand onderdak verlenen; isoleren; loskrijgen; losmaken; lostornen; onderbrengen; onderdak geven; onderdak verschaffen; opzij leggen; plaatsen; tornen; uit elkaar plaatsen; uiteenplaatsen; uiteenzetten; uithalen; uittrekken; wegzetten; wenden; zwenken
declinar afschepen; afwimpelen; wegsturen afkeuren; aflopen; afstemmen; afwijzen; begeven; declineren; flauw hellend aflopend; flippen; glooien; verbuigen; vergaan; verkommeren; verlopen; verstrijken; vervallen; vervoegen; verwerpen; voorbijgaan
deponer opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden afwijzen; deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; weigeren; zetten
despachar ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden behandelen; beroeren; bewegen; demonteren; herstellen; iets afhandelen; iets verplaatsen; in beweging brengen; in orde brengen; in orde maken; ontmantelen; onttakelen; uit elkaar halen; uit elkaar nemen; uiteen nemen; uitklaren; verhuizen; verkassen; verleggen
despedir opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; afwijzen; congé geven; declameren; dwingen ontslag te nemen; ecarteren; eruit gooien; hoogdravend praten; oreren; uitwuiven; van zijn positie verdrijven; weigeren
destituir ontheffen; ontslaan; opsturen; posten; sturen; toezenden; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden afbakenen; afpalen; afzetten; amputeren; begrenzen; beknotten; beperken; omlijnen; omranden; verneuken
disolver ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden in een vloeistof opgaan; ontbinden; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; opheffen; oplossen; uit de war halen; uit elkaar halen; uit elkaar stuiven; uit elkaar vliegen; uiteen doen gaan; uiteenstuiven; uiteenvliegen
echar ontheffen; ontslaan; opsturen; posten; sturen; toezenden; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden afdanken; afscheiden; afvoeren; bannen; begeleiden; bezweren; bijgieten; doneren; ecarteren; geven; gieten; gunnen; gunst verlenen; ingieten; inschenken; intappen; leiden; lozen; meevoeren; schenken; serveren; smijten; tappen; uitbannen; uitscheiden; uitstorten; uitstoten; uitwerpen; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verhuizen; verjagen; verkassen; voeren; weggooien; wegjagen; wegsmijten
echar al correo opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden op de bus doen; posten
emitir opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden afkondigen; afscheiden; afvoeren; bekendmaken; emitteren; laten zien; lozen; omroepen; proclameren; programma uitzenden; rondstralen; tevoorschijn brengen; tevoorschijn halen; uitgeven; uitscheiden; uitstoten; uitstralen; uitwerpen; uitzenden; zenden
enviar ontheffen; ontslaan; opsturen; posten; sturen; toezenden; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden afwijzen; capituleren; doen toekomen; doorsturen; doorzenden; iem. iets sturen; insturen; inzenden; nazenden; opgeven; opsturen; overgeven; overmaken; posten; rondsturen; rondzenden; toezenden; uitleveren; versturen; verzenden; weigeren; zenden; zich overgeven
excarcelar opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden amnestie verlenen; bevrijden; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; laten gaan; loslaten; losmaken; van de boeien ontdoen; vrijlaten
expedir opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden versturen; zenden
expulsar ontheffen; ontslaan; opsturen; posten; sturen; toezenden; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden afnemen; afzonderen; bannen; bezweren; demonteren; deporteren; ecarteren; lichten; ontmantelen; onttakelen; uit elkaar halen; uit elkaar nemen; uitbannen; uitdrijven; uiteen nemen; uitstoten; uitwerpen; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; verplaatsen; vervreemden; verwijderen; wegbrengen; wegdoen; weghalen; wegjagen; wegnemen; wegwerken
mandar ontheffen; ontslaan; opsturen; posten; sturen; toezenden; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden aanvoeren; afgeven; afleveren; beheersen; belasten; bestellen; besturen; bevel voeren over; bevelen; bezorgen; brengen; capituleren; commanderen; de overhand hebben; decreteren; dicteren; doen toekomen; doordrijven; gebieden; gelasten; heerschappij voeren; heersen; heersen over; iem. iets sturen; instructie geven; instrueren; insturen; inzenden; leiden; leiding geven; leidinggeven; machtiger zijn; majoreren; managen; onderwerpen; opdracht geven; opdragen; opgeven; opsturen; overgeven; overhandigen; overheersen; overmaken; posten; thuisbezorgen; toezenden; uitleveren; verordenen; verordonneren; versturen; voorschrijven; voorzitten; zenden; zich overgeven
rechazar afschepen; afwimpelen; opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden abstineren; achterhouden; afkeuren; afslaan; afstemmen; afwijzen; afwimpelen; bedanken; behouden; declineren; ongeschikt verklaren; onthouden; opzijleggen; reserveren; teruggooien; terughouden; terugwerpen; uitwerpen; vertikken; verwerpen; wegdringen; wegdrukken; wegduwen; weghouden; wegschuiven; weigeren
remitir opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden capituleren; geld overmaken; opgeven; overboeken; overgeven; overschrijven; overzenden; terugbezorgen; teruggooien; terugsturen; terugwerpen; uitleveren; versturen; zenden; zich overgeven
retransmitir opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden capituleren; heruitzenden; omroepen; opgeven; overgeven; programma uitzenden; uitleveren; versturen; zenden; zich overgeven
soltar opsturen; posten; sturen; toezenden; verzenden; wegsturen; wegzenden afgespen; afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; detacheren; doorslaan; eraf gaan; eruitstappen; laten gaan; losgooien; loskrijgen; loslaten; losmaken; lostornen; loswerken; loswerpen; niet vasthouden; open krijgen; opgeven; ophouden; scheiden; stoppen; tornen; uithalen; uittrekken; verklappen; verraden
OtherRelated TranslationsOther Translations
emitir uitkomen; uitstromen

Related Definitions for "wegsturen":

 1. bij je vandaan sturen1
  • de leraar stuurde me weg1

Wiktionary Translations for wegsturen:

wegsturen
verb
 1. doen weggaan