Dutch

Detailed Synonyms for decreteren in Dutch

decreteren:

decreteren verbe (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)

 1. decreteren
  opdragen; decreteren; bevelen; verordenen; verordonneren; gelasten; gebieden; commanderen
  • opdragen verbe (draag op, draagt op, droeg op, droegen op, opgedragen)
  • decreteren verbe (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • bevelen verbe (beveel, beveelt, beval, bevolen, bevolen)
  • verordenen verbe (verorden, verordent, verordende, verordenden, verordend)
  • verordonneren verbe (verordonneer, verordonneert, verordonneerde, verordonneerden, verordonneerd)
  • gelasten verbe (gelast, gelastte, gelastten, gelast)
  • gebieden verbe (gebied, gebiedt, gebood, geboden, geboden)
  • commanderen verbe (commandeer, commandeert, commandeerde, commandeerden, gecommandeerd)
 2. decreteren
  decreteren; uitvaardigen; afkondigen
  • decreteren verbe (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • uitvaardigen verbe (vaardig uit, vaardigt uit, vaardigde uit, vaardigden uit, uitgevaardigd)
  • afkondigen verbe (kondig af, kondigt af, kondigde af, kondigden af, afgekondigd)
 3. decreteren
  ordonneren; decreteren; verordenen; verordineren; afkondigen
  • ordonneren verbe
  • decreteren verbe (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • verordenen verbe (verorden, verordent, verordende, verordenden, verordend)
  • verordineren verbe (verordineer, verordineert, verordineerde, verordineerden, verordineerd)
  • afkondigen verbe (kondig af, kondigt af, kondigde af, kondigden af, afgekondigd)
 4. decreteren
  decreteren; afkondigen
  • decreteren verbe (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • afkondigen verbe (kondig af, kondigt af, kondigde af, kondigden af, afgekondigd)
 5. decreteren
  bevelen; gelasten; opdragen; commanderen; verordenen; decreteren; gebieden
  • bevelen verbe (beveel, beveelt, beval, bevolen, bevolen)
  • gelasten verbe (gelast, gelastte, gelastten, gelast)
  • opdragen verbe (draag op, draagt op, droeg op, droegen op, opgedragen)
  • commanderen verbe (commandeer, commandeert, commandeerde, commandeerden, gecommandeerd)
  • verordenen verbe (verorden, verordent, verordende, verordenden, verordend)
  • decreteren verbe (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • gebieden verbe (gebied, gebiedt, gebood, geboden, geboden)

Conjugations for decreteren:

o.t.t.
 1. decreteer
 2. decreteert
 3. decreteert
 4. decreteren
 5. decreteren
 6. decreteren
o.v.t.
 1. decreteerde
 2. decreteerde
 3. decreteerde
 4. decreteerden
 5. decreteerden
 6. decreteerden
v.t.t.
 1. heb gedecreteerd
 2. hebt gedecreteerd
 3. heeft gedecreteerd
 4. hebben gedecreteerd
 5. hebben gedecreteerd
 6. hebben gedecreteerd
v.v.t.
 1. had gedecreteerd
 2. had gedecreteerd
 3. had gedecreteerd
 4. hadden gedecreteerd
 5. hadden gedecreteerd
 6. hadden gedecreteerd
o.t.t.t.
 1. zal decreteren
 2. zult decreteren
 3. zal decreteren
 4. zullen decreteren
 5. zullen decreteren
 6. zullen decreteren
o.v.t.t.
 1. zou decreteren
 2. zou decreteren
 3. zou decreteren
 4. zouden decreteren
 5. zouden decreteren
 6. zouden decreteren
en verder
 1. ben gedecreteerd
 2. bent gedecreteerd
 3. is gedecreteerd
 4. zijn gedecreteerd
 5. zijn gedecreteerd
 6. zijn gedecreteerd
diversen
 1. decreteer!
 2. decreteert!
 3. gedecreteerd
 4. decreterend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze