Summary


Swedish

Detailed Translations for observation from Swedish to English

observation:

observation [-en] nom

 1. observation (upptäckning)
  the perception; the observation; the apperception; the detection
 2. observation
  the observe; the observation
 3. observation (iakttagelse)
  the observation
 4. observation (beaktning)
  the consideration; the observation
 5. observation (övervakning; tillsyn; bevakning; )
  the surveillance; the monitoring; the control; the observation; the supervision; the care; the watch

Translation Matrix for observation:

NounRelated TranslationsOther Translations
apperception observation; upptäckning
care bevakning; observation; tillsyn; uppsikt; vaktande; överinseende; övervakning anskaffande; anskaffning; framskaffande; omhändertagande; omsorg; omvårdnad; underhåll; utverkande; vård
consideration beaktning; observation avvägning; bort skämmighet; eftertanke; finhet; finkänslighet; genomtänkande; genomtänkt åsikt; känslighet; mildhet; reflektion; takt; tanke; åtanke; överläggning; överseende; övervägande; övervägning
control bevakning; observation; tillsyn; uppsikt; vaktande; överinseende; övervakning administration; bestämmanderätt; förmunderskap; herravälde; inställningsratt; kontroll; makt; myndighet; själv behärskning; uppsikt; vård
detection observation; upptäckning
monitoring bevakning; observation; tillsyn; uppsikt; vaktande; överinseende; övervakning
observation beaktning; bevakning; iakttagelse; observation; tillsyn; uppsikt; upptäckning; vaktande; överinseende; övervakning intresse; kommentera; uppmärka; uppmärksamhet
observe observation
perception observation; upptäckning förnimmelse; insikt; syn; synförmåga; uppfattningsformåga; uppfattningsförmågan; varseblivning
supervision bevakning; observation; tillsyn; uppsikt; vaktande; överinseende; övervakning administration; direktion; förmunderskap; ledning; management; styrelse; tillsyn; uppsikt; vård; överinseende; övervakning
surveillance bevakning; observation; tillsyn; uppsikt; vaktande; överinseende; övervakning administration; förmunderskap; polisförvar; tillgångskontroll; uppsikt; vård; övervakning
watch bevakning; observation; tillsyn; uppsikt; vaktande; överinseende; övervakning armbandsur; hålla vakten
VerbRelated TranslationsOther Translations
care bry sig om; sköta; sörja för; ta hand om
control behärska; besiktiga; bestämma över; dressera; hålla sig själv; hålla tillbaka; inspektera; kolla; kontrolera; kontrollera; manipulera; pröva; tama; testa; titta på; tämja; underkasta sig; undersöka; utvärdera
observe ana; betrakta; bevaka; bevittna; förstå; hålla ett öga på; iaktta; kolla; komma fram; känna; lägga märke till; märka; närvara; observera; se; synas; titta på; uppfatta; uppmärksamma; åse; åskåda; övervara
watch akta; akta sig; besiktiga; betrakta; bevaka; ge akt på; ha uppsikt över; hålla ett öga på; hålla vakt; iaktta; inspektera; kasta en blick på; kika på; kolla; kontrolera; observera; passa på; patrullera; se; se på; se sig för; smygtitta på; snegla; stanna vaken; stirra på; tillse; titta; titta på; vaka; vara försiktig; vara noga; vara uppmärksam; åse; åskåda; övervaka
OtherRelated TranslationsOther Translations
care aktsamhet; ans; sorgfällighet
consideration beaktande; besinnande; besinning; hänsynsfullhet; hänsynstagande; omtanke
control kontrollanordning; kontrollåtgärd; reglage; regleringsanordning
observation insyn
observe anmärka; beakta; efterleva; varsebli; varsna
perception perception
supervision inseende

Synonyms for "observation":


Wiktionary Translations for observation:


Cross Translation:
FromToVia
observation observation Beobachtungkein Plural: gezielte, bewusste Untersuchung, Wahrnehmung von etwas