Swedish

Detailed Translations for bar from Swedish to French

bar:

bar [-en] nom

 1. bar (krog; skänkrum)
  le café; le bar; le bistro; le débit de boissons; la brasserie; le coffeeshops; le taverne; le bistrot; le zinc; l'auberge; le salon de thé
 2. bar (pub; café; krog)
  le café; le bistro; la brasserie; le bar; le débit de boissons; le taverne; le bistrot
 3. bar
 4. bar (krog; pub)
  le taverne; l'auberge; l'hôtellerie

Translation Matrix for bar:

NounRelated TranslationsOther Translations
auberge bar; krog; pub; skänkrum hotell; inackorderingsställe; pensionat
bar bar; café; krog; pub; skänkrum barskåp; café; enklare restaurang; fikarum; förfriskningsetablissemang; gästgiveri; kaffebar; kafferum; kafé; konditori; pub; servering; taverna; tehus; värdshus
bistro bar; café; krog; pub; skänkrum café; enklare restaurang; förfriskningsetablissemang; gästgiveri; kaffebar; kafé; konditori; mat hus; restaurang; servering; taverna; tehus; värdshus
bistrot bar; café; krog; pub; skänkrum pub; taverna; värdshus; öl källare
brasserie bar; café; krog; pub; skänkrum bryggeri; café; enklare restaurang; förfriskningsetablissemang; gästgiveri; kafé; konditori; mat hus; pub; reparationer; restaurang; taverna; tehus; terum; värdshus; ölbar; ölhall
café bar; café; krog; pub; skänkrum café; enklare restaurang; förfriskningsetablissemang; gästgiveri; hotell- och restaurangbransch; kaffe; kaffebar; kafé; konditori; pub; servering; taverna; tehus; värdshus; ölbar; ölhall; ölkafé; ölstuga
coffeeshops bar; krog; skänkrum café; kaffehus
débit de boissons bar; café; krog; pub; skänkrum café; förfriskningsetablissemang; kaffebar; kafé; konditori; servering; tehus; ölkafé; ölstuga
hôtellerie bar; krog; pub hotel industri; hotell; hotellbransch; hotellrörelse; hotelväsende; inackorderingsställe; pensionat
salle de café bar
salon de thé bar; krog; skänkrum café; enklare restaurang; förfriskningsetablissemang; kafé; konditori; tehus; terum; tesalong
taverne bar; café; krog; pub; skänkrum gästgiveri; pub; taverna; värdshus
zinc bar; krog; skänkrum barskåp; café; förfriskningsetablissemang; konditori; tehus; zink

Synonyms for "bar":


Wiktionary Translations for bar:

bar
noun
 1. Débit de boisson
adjective
 1. Qui n’a pas de vêtements, qui dévêtir.

Cross Translation:
FromToVia
bar bar bar — business licensed to sell intoxicating beverages
bar comptoir; zinc bar — counter of such a premises
bar bar bar — unit of pressure
bar nue; nu bare — naked, uncovered
bar sec; effeuillé; mort blasted — heraldry, of a tree whose branches bear no leaves
bar nu naked — not wearing any clothes
bar vente de boissons; débit de boissons; taverne; buffet; comptoir Ausschank — der Verkauf von (zumeist alkoholischen und alkoholhaltigen) Getränken
bar bar Bar — eine Maßeinheit für den Druck; 1 bar = 105 N/m² = 105 Pa
bar bar; buvette BarRäumlichkeit zum Ausschank und zur Einnahme von Getränken, der Ausschanktisch
bar nu bloß — über etwas, das ohne Bekleidung, ohne Hülle, ohne Schutz ist

bär:

bär [-ett] nom

 1. bär
  la baie; la groseille
 2. bär

Translation Matrix for bär:

NounRelated TranslationsOther Translations
baie bär bukt; dörröppning; vik
groseille bär lingon
OtherRelated TranslationsOther Translations
fruit à baie bär

Synonyms for "bär":


Wiktionary Translations for bär:

bär
noun
 1. Fruit charnu
 2. Fruit de certaines plantes

Cross Translation:
FromToVia
bär baie berry — small fruit
bär baie Beere — kleine Frucht mit süß(lich)em Fruchtfleisch und ohne Steinkern

bar form of bära:

bära verbe (bär, bar, burit)

 1. bära (ha på sig)
  porter; avoir mis
  • porter verbe (porte, portes, portons, portez, )
  • avoir mis verbe
 2. bära (föra)
  porter; trimballer; traîner
  • porter verbe (porte, portes, portons, portez, )
  • trimballer verbe
  • traîner verbe (traîne, traînes, traînons, traînez, )
 3. bära (uthärda; stå ut med)
  tenir le coup; tenir; persister; endurer; supporter; persévérer; maintenir; continuer; subir; tenir jusqu'au bout
  • tenir verbe (tiens, tient, tenons, tenez, )
  • persister verbe (persiste, persistes, persistons, persistez, )
  • endurer verbe (endure, endures, endurons, endurez, )
  • supporter verbe (supporte, supportes, supportons, supportez, )
  • persévérer verbe (persévère, persévères, persévérons, persévérez, )
  • maintenir verbe (maintiens, maintient, maintenons, maintenez, )
  • continuer verbe (continue, continues, continuons, continuez, )
  • subir verbe (subis, subit, subissons, subissez, )
 4. bära (uthärda)
  désarrimer
  • désarrimer verbe (désarrime, désarrimes, désarrimons, désarrimez, )
 5. bära (släpa; draga)
  traîner; porter; trimballer; porter avec effort
  • traîner verbe (traîne, traînes, traînons, traînez, )
  • porter verbe (porte, portes, portons, portez, )
  • trimballer verbe
 6. bära (transportera; befordra; frakta)
  transporter
  • transporter verbe (transporte, transportes, transportons, transportez, )
 7. bära (uthärda; utstå; orka)
  endurer; tolérer; supporter
  • endurer verbe (endure, endures, endurons, endurez, )
  • tolérer verbe (tolère, tolères, tolérons, tolérez, )
  • supporter verbe (supporte, supportes, supportons, supportez, )
 8. bära (stödja; understödja)
  soutenir; appuyer; porter; fortifier; étayer; épauler; étançonner; porter avec effort
  • soutenir verbe (soutiens, soutient, soutenons, soutenez, )
  • appuyer verbe (appuie, appuies, appuyons, appuyez, )
  • porter verbe (porte, portes, portons, portez, )
  • fortifier verbe (fortifie, fortifies, fortifions, fortifiez, )
  • étayer verbe (étaie, étaies, étayons, étayez, )
  • épauler verbe (épaule, épaules, épaulons, épaulez, )
  • étançonner verbe (étançonne, étançonnes, étançonnons, étançonnez, )

Conjugations for bära:

presens
 1. bär
 2. bär
 3. bär
 4. bär
 5. bär
 6. bär
imperfekt
 1. bar
 2. bar
 3. bar
 4. bar
 5. bar
 6. bar
framtid 1
 1. kommer att bära
 2. kommer att bära
 3. kommer att bära
 4. kommer att bära
 5. kommer att bära
 6. kommer att bära
framtid 2
 1. skall bära
 2. skall bära
 3. skall bära
 4. skall bära
 5. skall bära
 6. skall bära
conditional
 1. skulle bära
 2. skulle bära
 3. skulle bära
 4. skulle bära
 5. skulle bära
 6. skulle bära
perfekt particip
 1. har burit
 2. har burit
 3. har burit
 4. har burit
 5. har burit
 6. har burit
imperfekt particip
 1. hade burit
 2. hade burit
 3. hade burit
 4. hade burit
 5. hade burit
 6. hade burit
blandad
 1. bär!
 2. bär!
 3. buren
 4. bärande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for bära:

NounRelated TranslationsOther Translations
soutenir hänga på; vara fäst vid
supporter anhängare; förespråkare; supporter
VerbRelated TranslationsOther Translations
appuyer bära; stödja; understödja backa upp; basera; buckla in; hålla med; klämma; knacka; krama; lugna; nypa; proppa; rekommendera; råda; samarbeta; stödja sig mot; stödja sig på; stötta; trycka in; trösta; utse; vila på
avoir mis bära; ha på sig
continuer bära; stå ut med; uthärda fortgå; fortsätta; framhärda; gå vidare; gå vidare med; göra lika bra; hålla ut; pågå; slutföra; ta det längre; vara ihärdig
désarrimer bära; uthärda
endurer bära; orka; stå ut med; uthärda; utstå fortgå; framhärda; fördraga; genomgå; hålla ut; lida; pågå; tåla; undergå; uthärda; utstå; vara ihärdig
fortifier bära; stödja; understödja bli starkare; förstärkas; intensifieras; konsolidera; proppa; stärka; stärkas; stötta
maintenir bära; stå ut med; uthärda beskydda; bevara; förvara; gälla; hålla; hålla fram; hålla stånd; hålla upp; hålla vid; inlägga; insistera; permanenta; skydda; stå fast; stå kvar; underhålla; upprätthålla; vakta
persister bära; stå ut med; uthärda fortgå; fortsätta; framhärda; gå vidare; gå vidare med; hålla ut; pågå; slutföra; vara ihärdig
persévérer bära; stå ut med; uthärda fasthålla vid; fortgå; framhärda; förbli ståndaktig; gå på; hålla ut; pågå; tränga på; vara ihärdig
porter bära; draga; föra; ha på sig; släpa; stödja; understödja anstifta; avsända; bära bort; bära upp; föra bort; förorsaka; ge; orsaka; porta; portera; skicka; sända; ta bort; tilldela; tillfoga; utlösa; överlämna; överräcka
porter avec effort bära; draga; släpa; stödja; understödja
soutenir bära; stödja; understödja backa upp; bekräfta; bestyrka; fördraga; ge stöd åt; hålla fram; hålla med; hålla upp; lida; lugna; låtsas; proppa; samarbeta; stå för; stötta; trösta; tåla; uthärda
subir bära; stå ut med; uthärda erfara; fördraga; genomgå; känna; lida; tåla; undergå; uppleva; uthärda; utstå
supporter bära; orka; stå ut med; uthärda; utstå fortgå; framhärda; fördraga; genomgå; hålla ut; lida; pågå; tolerera; tåla; undergå; uthärda; utstå; vara ihärdig
tenir bära; stå ut med; uthärda behålla; besitta; fångsla; ha; hålla; hålla fast; inte släppa; sätta i fängelse; äga
tenir jusqu'au bout bära; stå ut med; uthärda fortgå; framhärda; hålla ut; pågå; vara ihärdig
tenir le coup bära; stå ut med; uthärda fortgå; framhärda; fördraga; hålla ut; lida; pågå; stå fast vid; tåla; uthärda; vara ihärdig
tolérer bära; orka; uthärda; utstå auktorisera; bemyndiga; fördraga; lida; lära; tillåta; tolerera; tåla; uthärda
transporter befordra; bära; frakta; transportera befordra; frakta; föra; köra; transportera
traîner bära; draga; föra; släpa bogsera; dra; dra iväg; dra med sig; draga; dröna; flanera; flanera omkring; gå och dra; gå och driva omkring; gå omkring; gå vilse; hala; hänga; inte göra något speciellt; masa; slappa; slänga omkring; släntra; släpa; släpa iväg; spankulera; spatsera; spatsera omkring; strosa; ströva omkring; såsa; söla; traska; tveka; tänka över; vara förlorad
trimballer bära; draga; föra; släpa
épauler bära; stödja; understödja proppa; stötta
étançonner bära; stödja; understödja
étayer bära; stödja; understödja proppa; stötta; understötta

Synonyms for "bära":


Wiktionary Translations for bära:


Cross Translation:
FromToVia
bära porter bear — carry
bära porter carry — to transport by lifting
bära défrayer defray — to pay or discharge (a debt, expense etc.); to meet (the cost of something)
bära porter wear — to have on (clothes)
bära porter tragen — etwas mit den Armen oder auf dem Rücken von einem Ort zu einem anderen Ort transportieren
bära porter tragen — Kleidung oder Schmuck am Körper haben

Related Translations for barFrench

Detailed Translations for bar from French to Swedish

bar:


Translation Matrix for bar:

NounRelated TranslationsOther Translations
bar auberge; bar; bistro; bistrot; brasserie; café; coffeeshops; débit de boissons; salon de thé; taverne; zinc auberge; hôtellerie; salle de café; taverne
barskåp bar; buffet; buvette; comptoir; zinc
café bar; bistro; bistrot; brasserie; café; débit de boissons; salon de thé; taverne; tea-room; zinc brasserie; café en plein air; cafés; cafétéria; coffeeshops; salon de thé
enklare restaurang bar; bistro; brasserie; café; salon de thé
fikarum bar; buvette; cafétéria; foyer; fumoir
förfriskningsetablissemang bar; bistro; brasserie; café; débit de boissons; salon de thé; tea-room; zinc
gästgiveri bar; bistro; brasserie; buffet; buvette; café; taverne
kaffebar bar; bistro; café; cafétéria; coffeeshop; débit de boissons
kafferum bar; buvette; cafétéria; foyer; fumoir
kafé bar; bistro; brasserie; café; cafétéria; coffeeshop; débit de boissons; salon de thé bars; buvettes; cafétarias; cantine roulante; foyers
konditori bar; bistro; brasserie; café; débit de boissons; salon de thé; tea-room; zinc confiserie; pâtisserie
krog auberge; bar; bistro; bistrot; brasserie; café; coffeeshops; débit de boissons; salon de thé; taverne; zinc auberge; hôtellerie; taverne
pub bar; bistro; bistrot; brasserie; café; débit de boissons; taverne auberge; brasserie; café; hôtellerie; taverne
servering bar; bistro; café; cafétéria; coffeeshop; débit de boissons café en plein air; service
skänkrum auberge; bar; bistro; bistrot; brasserie; café; coffeeshops; débit de boissons; salon de thé; taverne; zinc
taverna bar; bistro; bistrot; brasserie; buffet; buvette; café; taverne
tehus bar; bistro; brasserie; café; débit de boissons; salon de thé; tea-room; zinc
värdshus bar; bistro; bistrot; brasserie; buffet; buvette; café; taverne auberge fermière; café du village; hébergement; logement; magasin de vins et de spiritueux

Synonyms for "bar":


Wiktionary Translations for bar:

bar
noun
 1. Débit de boisson

Cross Translation:
FromToVia
bar bar; krog; pub bar — business licensed to sell intoxicating beverages
bar bar bar — unit of pressure
bar krog; pub pub — public house
bar pub; krog kroeg — publieke drinkgelegenheid
bar bar Bar — eine Maßeinheit für den Druck; 1 bar = 105 N/m² = 105 Pa
bar bar BarRäumlichkeit zum Ausschank und zur Einnahme von Getränken, der Ausschanktisch

Related Translations for bar