Spanish

Detailed Translations for informar from Spanish to Dutch

informar:

informar verbe

 1. informar (reportar; declarar; notificar; )
  melden; berichten; meedelen; rapporteren; informeren; verslag uitbrengen
  • melden verbe (meld, meldt, meldde, meldden, gemeld)
  • berichten verbe (bericht, berichtte, berichtten, bericht)
  • meedelen verbe (deel mee, deelt mee, deelde mee, deelden mee, meegedeeld)
  • rapporteren verbe (rapporteer, rapporteert, rapporteerde, rapporteerden, gerapporteerd)
  • informeren verbe (informeer, informeert, informeerde, informeerden, geïnformeerd)
  • verslag uitbrengen verbe (breng verslag uit, brengt verslag uit, bracht verslag uit, brachten verslag uit, verslag uitgebracht)
 2. informar (dar informes; hablar; hacer saber; )
  informeren; kennisgeven van; zeggen; bewust maken
  • informeren verbe (informeer, informeert, informeerde, informeerden, geïnformeerd)
  • zeggen verbe (zeg, zeg/zegt, zegt, zei, zeiden, gezegd)
  • bewust maken verbe (maak bewust, maakt bewust, maakte bewust, maakten bewust, bewust gemaakt)
 3. informar (hacer saber; decir; avisar; )
  informeren; op de hoogte brengen; verwittigen; waarschuwen; van iets in kennis stellen; tippen; inlichten
  • informeren verbe (informeer, informeert, informeerde, informeerden, geïnformeerd)
  • verwittigen verbe (verwittig, verwittigt, verwittigde, verwittigden, verwittigd)
  • waarschuwen verbe (waarschuw, waarschuwt, waarschuwde, waarschuwden, gewaarschuwd)
  • van iets in kennis stellen verbe (stel van iets in kennis, stelt van iets in kennis, stelde van iets in kennis, stelden van iets in kennis, van iets in kennis gesteld)
  • tippen verbe (tip, tipt, tipte, tipten, getipt)
  • inlichten verbe (licht in, lichtte in, lichtten in, ingelicht)
 4. informar (reportar; poner en conocimiento; comunicar; )
  berichten; iets melden
 5. informar (advertir; llamar la atención sobre; hacer referencia; dar informes; informar acerca de)
  attenderen; wijzen
  • attenderen verbe (attendeer, attendeert, attendeerde, attendeerden, geattendeerd)
  • wijzen verbe (wijs, wijst, wees, wezen, gewezen)

Conjugations for informar:

presente
 1. informo
 2. informas
 3. informa
 4. informamos
 5. informáis
 6. informan
imperfecto
 1. informaba
 2. informabas
 3. informaba
 4. informábamos
 5. informabais
 6. informaban
indefinido
 1. informé
 2. informaste
 3. informó
 4. informamos
 5. informasteis
 6. informaron
fut. de ind.
 1. informaré
 2. informarás
 3. informará
 4. informaremos
 5. informaréis
 6. informarán
condic.
 1. informaría
 2. informarías
 3. informaría
 4. informaríamos
 5. informaríais
 6. informarían
pres. de subj.
 1. que informe
 2. que informes
 3. que informe
 4. que informemos
 5. que informéis
 6. que informen
imp. de subj.
 1. que informara
 2. que informaras
 3. que informara
 4. que informáramos
 5. que informarais
 6. que informaran
miscelánea
 1. ¡informa!
 2. ¡informad!
 3. ¡no informes!
 4. ¡no informéis!
 5. informado
 6. informando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for informar:

NounRelated TranslationsOther Translations
berichten mensajería; mensajes
informeren aviso; circular; información; notificación
melden declaración; información
VerbRelated TranslationsOther Translations
attenderen advertir; dar informes; hacer referencia; informar; informar acerca de; llamar la atención sobre
berichten comentar sobre; comunicar; dar informes; dar informes sobre; declarar; hacer saber; informar; informar de; notificar; poner al día; poner al tanto; poner en conocimiento; presentar un informe; rendir informe; reportar; reportear
bewust maken advertir; comunicar; dar informes; hablar; hacer saber; informar; parlar
iets melden comunicar; dar informes; dar informes sobre; hacer saber; informar; poner al día; poner al tanto; poner en conocimiento; presentar un informe; reportar; reportear
informeren advertir; alarmar; anunciar; atemorizar; avisar; comentar sobre; comunicar; dar a conocer; dar informes; dar informes sobre; decir; declarar; hablar; hacer saber; informar; informar acerca de; informar de; mencionar; notificar; parlar; poner algo en conocimiento; poner en conocimiento; rendir informe; reportar; reportear averiguar; informarse
inlichten advertir; alarmar; anunciar; atemorizar; avisar; comunicar; dar a conocer; dar informes; dar informes sobre; decir; hacer saber; informar; informar acerca de; informar de; mencionar; poner algo en conocimiento; poner en conocimiento; reportar; reportear dar clases; educar; enseñar; instruir
kennisgeven van advertir; comunicar; dar informes; hablar; hacer saber; informar; parlar
meedelen comentar sobre; declarar; informar; informar de; notificar; rendir informe; reportar
melden comentar sobre; declarar; informar; informar de; notificar; rendir informe; reportar
op de hoogte brengen advertir; alarmar; anunciar; atemorizar; avisar; comunicar; dar a conocer; dar informes; dar informes sobre; decir; hacer saber; informar; informar acerca de; informar de; mencionar; poner algo en conocimiento; poner en conocimiento; reportar; reportear
rapporteren comentar sobre; declarar; informar; informar de; notificar; rendir informe; reportar
tippen advertir; alarmar; anunciar; atemorizar; avisar; comunicar; dar a conocer; dar informes; dar informes sobre; decir; hacer saber; informar; informar acerca de; informar de; mencionar; poner algo en conocimiento; poner en conocimiento; reportar; reportear mencionar de paso; ponerle visto a
van iets in kennis stellen advertir; alarmar; anunciar; atemorizar; avisar; comunicar; dar a conocer; dar informes; dar informes sobre; decir; hacer saber; informar; informar acerca de; informar de; mencionar; poner algo en conocimiento; poner en conocimiento; reportar; reportear
verslag uitbrengen comentar sobre; declarar; informar; informar de; notificar; rendir informe; reportar
verwittigen advertir; alarmar; anunciar; atemorizar; avisar; comunicar; dar a conocer; dar informes; dar informes sobre; decir; hacer saber; informar; informar acerca de; informar de; mencionar; poner algo en conocimiento; poner en conocimiento; reportar; reportear
waarschuwen advertir; alarmar; anunciar; atemorizar; avisar; comunicar; dar a conocer; dar informes; dar informes sobre; decir; hacer saber; informar; informar acerca de; informar de; mencionar; poner algo en conocimiento; poner en conocimiento; reportar; reportear amonestar; criticar; declarar hereje; enviar alerta; reconvenir; regañar; reprender; reprobar; señalar; vituperar
wijzen advertir; dar informes; hacer referencia; informar; informar acerca de; llamar la atención sobre localizar un sitio para bombardear
zeggen advertir; comunicar; dar informes; hablar; hacer saber; informar; parlar contar; exponer; narrar; poner sobre el tapete; sacar a relucir

Synonyms for "informar":


Wiktionary Translations for informar:

informar
verb
 1. inlichten
 2. doen vernemen
 3. het uitbrengen van een verslag of rapport
 4. ~ van iemand ergens van op de hoogte brengen

Cross Translation:
FromToVia
informar inlichten apprise — to notify
informar berichten; rapporteren report — to relate details of
informar verwittigen benachrichtigen — (transitiv) jemanden von etwas in Kenntnis setzen, jemandem eine Nachricht zukommen lassen
informar berichten; informeren; inlichten; verwittigen; voorlichten informerinstruire de quelque chose ; faire savoir quelque chose.
informar berichten; informeren; inlichten; verwittigen; voorlichten renseigner — Donner des renseignements. (Sens général).

Related Translations for informar