Most Recent Dutch Words:

keusteunen school school- reiger inspecteur basisschool beschermengel suikerklontje atheneum schaduw schaduwen winden vluchten vlucht verwarming gebruiken hannes goedemorgen goeiemorgen kind verslagen verslagenheid erven erf eindigen management aanbellen trui trekpleister lak lakken wennen dozijn kram krammen inwikkelen elektriciteitsmeter parasol brandhaard mevrouw buren buur eega graven groef groeven moer moeren wagen waag vakbond bout schroefdraad omgaan bedelarij waarlijk token apparatuur opmaken springen vervaardigen vervaardigd opa burger randschrift inzetten inzet prikken prik onvergelijkelijk waardering zetten zet vijver zijn treffen tref kruk wellen geweld Geweld bliksem bliksemen speld spelden blik blikken scheet buitenland verstandeloos bijsturen onweer schutblad bui middenkader ombouwen parlement streven overheidsapparaat lieverd kaart TINY verheffen sambal aanfluiting spotternij verbieden verboden overlijden overleden poppenkast façade werknemer zakelijk werknemers inschrijving persoon laken stuk stukje deken dekens ambtenaar slaapzak echt echtheid oprecht oprechtheid graan wandelschoenen dorpsplein wonder beheersen beheerst nep neppen appel onnatuurlijk afhankelijk gekunsteld veinzen geveinsd nagemaakt raadsel ballet fungeren cara uitroepteken gelijken impasse droogte ragebol café standaard Standaard nut onbegrip aantoonbaar tegengaan tegengegaan conditie baar baren folie koppelen koppel verleidelijk pindakaas nergens aanpassen reisgids levensvatbaar vrouw vrouwtje verbrassen verlaten keutel keutelen elftal drol opwekken personeel vertalen wekken houtluis mijnheer deposito wonden wond opwinden opgewonden vertolken omslaan loops loopsheid schimmel schimmels tegenzin slagen slag

Most Recent English Words:

inquisitive inquisitiveness send question Question scarf eye centare school resolution resolute decade racketeer stranger strangers bus shorts heartsease ataraxis worth diva pulse prose wind zephyr masterpiece palaver wire inversion dream dreamer conduct conducting mean meant recruit recruitment utterance utterances deliberate deliberately clear dribble betrothal engagement carpet catch bid blood Blood manifestation note crozier idea old oldest coco octopus nest nested OSI genre waitress husband jumble discuss expendable communicate communication enlist enlistment hike madam Madam chef happy fortnight reason sign signs acronym gland malice alias ash ashen moor Moor roam premise premises likewise science trade manage management goatmeat line lines fine finest surpass surpassed tear suppose supposed hypothetical lease logistics cockerel same predilection name sister passe-partout tigress deal hand chant chanter developer virgin tadpole skip nexus balance Balance commence commencement thereby everyday state statement feces simultaneous simultaneously show expound meter yearn stance demonstrate movie yield break-through breakthrough arrogant recede excuse quit stink lighthouse think disable addict good well better addicted hence facilitate feature dissimilar parasol host Host specialise hospital agrarian unilateral endurance behind necessary adequate influence supply availability rant career preserve quarrelsome advance melon submarine Holland meanwhile either light-spirited subsequent postcard trail affordable niggardliness lead LED important albeit tense tension untameable