Most Recent Dutch Words:

verstuiking verheugen verheugd schedelbreuk afstoffen misdrijf misdrijven wensen wens wijzen wijs geval hersenschudding porren por naar nadenken trekken trek printer misselijkmakend moeite toewijding deporteren energie onthullen onkruid terugbetaling inhouden ingehouden onderscheiden onderscheid 65-plusser uitsluiten hemelvaart overnachten logeren kerel daar bier willen wil exclusief bundelen procedure vormgeven kaak kaken dat DAT zien voeding afwerking strafbepaling loon lonen opvreten dezelfde BTW B.T.W. btw drogen droge druk drukken helaas grijpen omvatten waken wak oesterzwam problematiek opsomming annuleren Annuleren onduidelijk onduidelijkheid passen passend sussen kabeljauw daarnaast overtuiging aansluiten inclusief uitvalsbasis overzicht Overzicht moeilijk trouw trouwe bijzonderheden bijzonderheid overwinteren voorgerecht peuk tekort predicaat haalbaar duurzaam duurzaamheid uitputten geboorteland horeca medewerker onderuit vermelding gedenkwaardigheden gedenkwaardigheid domkop waardering verschoning verdienen pol voorbij eventueel betekenis fundamenteel veer veren licht lichten wagen waag vinden onderling uitzendbureau vrijwilliger schier stellen stelt waardig bekijken zingen nicht tonen ton doordringen aangrijpen houden blauw wijselijk wijsvinger haven have wisselen gewestelijk allebei kiezen kozen gelden geld waarborgsom peilen peil emailleren geëmailleerd strekken vereniging weten opmerken nachthemd goed stagiair goedemorgen lawaai goedenacht chat richten gericht koek koeken zwaar evenaren evenaar leren bereiken bereik schub krijgen krijg maand verbrokkelen edelmoedig leesteken werkelijk bewust schilderijdoek handelen handel opstellen opstel weliswaar afleiden verklaren vermijden ruiken rok roken alarmeren

Most Recent English Words:

explain name transcend printer face brilliant complicate allay divide divided sectioned be AM deliver repose footstool foot-stool penis deductible unravel refund amuse amusing warm squirrel behaviour substantial collusion tendency tendencies encroach recognise exclude helpful relinquish annuity merit click undisturbed inherent secret ode modus produce fear Fear sharp-minded niche role haunt same tumulus overview Overview adhere ditch boy mutual mutually VAR include interdependent CERO C# C appeal appealing language plaster NFS urge piquant cute stepmother shock horrify article regulate regulation image images dwell erode impasse Co. c.o. punk Punk caterpillar repudiate rattle dance Dance intense waggoner salvation including excursion engagement wisdom pretermit AV add tyke particular shed Spanish pinnule science several lunch French remonstrate mind history precarious atom read reading elucidate transit redhead mean means husband prospect pus movie psoriasis look develop developing poll pollen squid farm farmer extra associations idiom manual manually hairdresser veer no conscience rhetoric focus focusing appropriate sluice mild serenity list List Madrid squirt hard haven besides slash nun slaughterhouse slaughterhouses create it originate oeuvre vision wage wages camp he graphite incoherent interlude mirror Mirror football chat exact cello's growl growler connect impediment think thought manifest pulverize Sagittarius suppress mandarin administrator protection offer repossess give reveal velvet