Most Recent Dutch Words:

verpraten verzakking hengelaar lichamelijk men hoes vastkluisteren aansterken boem slachtoffer jood bejaard zijkant ronddolen garanderen overreding defect bezieling extreem inhouden blijdschap gedeclareerde prikken prik steur pauper bierviltje opkloppen tenorzanger vertalen vollopen voorbereidselen nerf toelaten werken werk hyperlink voetbeugel vergen neerdrukken verantwoordelijk verantwoordelijke gijzelnemer carboniseren domkop vacature appel appels helper behoorlijk slippertje cricket cricketen vellen velden aanzienlijk blussen repeteren schrokken verpleger kwestie range toekomstdroom fiets fietsen oksel aankoopsom kaardgaren helikopter molesteren onderwijs onderwijzen losscheuren onmens krijgsplan tellen tel spurt spurten ammunitie volmaakt volmaken vuistje overtuigen ontvoering kanaliseren uitgraven perversie restaurant drinken doodgemoedereerd stelpen daarbovenop klassenverdeling verbinden verbond handelsblad huwbaar huwbaarheid initiatief tegenstof einder AIS douanevoorschrift instrumentenbord goed zoogdier goedheid hypothetisch bevoelen voltallig minachting oké achteruitgaan schromelijk batje politieagent struik struiken loslaten beverhol hierheen spalk spalken verschrikkelijk tweeheidsleer nijverheid nijver ronden uitdrukkelijk krijserig ondertiteling amateurzender geraamte Pop dolen kwikzilver energie schotel diagram convoceren wildpastei gelaatstrek scharrel scharreltje koffiedik schuifknop zuurstof ophogen termijn vervreemding waarop steelpan vlo inquisitie vlos spouwmuur bank oerdom verminken trom rooien vierkantsvergelijking wuiven zoals meubileren vermogen tenen overheen ruit ruiten ruien grappenmaker opgooien uitkomen verdorsten lunch lunchen kraag gapen gapend mondstuk bedevaart terugwijken rusten kram krammen daags zoom zomen laden overbelasten kip ontlasten rol rollen fair afhouden eigenschap geladen

Most Recent English Words:

engage bulge dumplings carbonize freak telltales caterpillar theft dedication foretell foretelling astute auto-mechanic recoupment coup defect file files linguistic DAGGER English batter iteration avert muscle consider confidante palm dim dimness Anglo-Jewish patella crush crushed cricket practise parent parents practised orthodoxness ascension Ascension coal-black Jew planet profiteer profiteering fur lightproof copper-red aisle farce it entangle entanglement collateral broach cigarette candy decorate decoration indictment genitalia handbook accentuate darning-wool postulate boil boiling shadow sun-glasses construe pal sinew O.K. delightfulness kill rebound killer whirring invidious hope son sons calf yarn tangerine refractory geographical ThM hall-mark briny clink marry dear crossways sound-signal peculiarity Adorner passport pass-port breathless gala dive diva last flaunt roof roofs amiable charm overall coffee-percolator relish foist mortuary spiritualist irrational mundane imperishable tit tits grant comedown come-down maintain bridge oncoming thorn crafty scallop bank reverent discordance pH childish childishness uneasy await upholster upholstering grasp bosom loaf logo fusion Fusion sleep plc thick thicken owl clothe haberdashery lobster mark marks lot desert deserter salesman gobble lad laden client sort sorting sheep pitiless dress-coat imaging parasol tragedy tragedies unfaithful troubleshooting acid acids antecedent louse position Position succour glow glowing close Close safeguard clip prologue leafage boot boredom chromium smart SMART castor currency Currency spanner