Swedish

Detailed Translations for undersöka from Swedish to English

undersöka:

undersöka verbe (undersöker, undersökte, undersökt)

 1. undersöka (testa; kontrollera; kolla; pröva)
  to examine; to verify; to inspect; to test; to check; to control; to try
  • examine verbe (examines, examined, examining)
  • verify verbe (verifies, verified, verifying)
  • inspect verbe (inspects, inspected, inspecting)
  • test verbe (tests, tested, testing)
  • check verbe (checks, checked, checking)
  • control verbe (controls, controlled, controlling)
  • try verbe (tries, tried, trying)
 2. undersöka (kolla; testa)
  to examine; to test; to pretest; to try out; to check; recount; to try; to count again
  • examine verbe (examines, examined, examining)
  • test verbe (tests, tested, testing)
  • pretest verbe (pretests, pretested, pretesting)
  • try out verbe (tries out, tried out, trying out)
  • check verbe (checks, checked, checking)
  • recount verbe
  • try verbe (tries, tried, trying)
  • count again verbe (counts again, counted again, counting again)
 3. undersöka (kolla; höra; testa; förhöra; inspektera)
  to verify; to check; to examine; to audit; to inspect
  • verify verbe (verifies, verified, verifying)
  • check verbe (checks, checked, checking)
  • examine verbe (examines, examined, examining)
  • audit verbe (audits, audited, auditing)
  • inspect verbe (inspects, inspected, inspecting)
 4. undersöka (kontrollera)
  to examine; to test; to check; to control; to hear
  • examine verbe (examines, examined, examining)
  • test verbe (tests, tested, testing)
  • check verbe (checks, checked, checking)
  • control verbe (controls, controlled, controlling)
  • hear verbe (hears, heard, hearing)
 5. undersöka (inspektera; kontrollera; utvärdera)
  to control; to examine; to survey; to inspect; to view
  • control verbe (controls, controlled, controlling)
  • examine verbe (examines, examined, examining)
  • survey verbe (surveys, surveyd, surveying)
  • inspect verbe (inspects, inspected, inspecting)
  • view verbe (views, viewed, viewing)
 6. undersöka (forska; leta efter; söka efter)
  sniff around; to investigate; to search for
  to research
  – attempt to find out in a systematically and scientific manner 1
  • research verbe (researches, researched, researching)
   • The student researched the history of that word1
 7. undersöka
  to examine; to search
  • examine verbe (examines, examined, examining)
  • search verbe (searches, searched, searching)
 8. undersöka (visitera; inspektera)
  to examine; to view; to look at; to inspect; see round; to visit; see over; to see
  • examine verbe (examines, examined, examining)
  • view verbe (views, viewed, viewing)
  • look at verbe (looks at, looked at, looking at)
  • inspect verbe (inspects, inspected, inspecting)
  • see round verbe
  • visit verbe (visits, visited, visiting)
  • see over verbe
  • see verbe (sees, saw, seeing)
 9. undersöka (utforska)
  to investigate
  • investigate verbe (investigates, investigated, investigating)
 10. undersöka (utforska)
  to research
  – inquire into 1
  • research verbe (researches, researched, researching)
   • the students had to research the history of the Second World War for their history project1
  to investigate; study
 11. undersöka (slå upp; kolla)
  to check; to verify; to look up; to research
  • check verbe (checks, checked, checking)
  • verify verbe (verifies, verified, verifying)
  • look up verbe (looks up, looked up, looking up)
  • research verbe (researches, researched, researching)
 12. undersöka (snoka runt; snoka efter)
  to rummage about; rummage around; grope about
 13. undersöka (sondera)
  to probe; to sound
  • probe verbe (probes, probed, probing)
  • sound verbe (sounds, sounded, sounding)

Conjugations for undersöka:

presens
 1. undersöker
 2. undersöker
 3. undersöker
 4. undersöker
 5. undersöker
 6. undersöker
imperfekt
 1. undersökte
 2. undersökte
 3. undersökte
 4. undersökte
 5. undersökte
 6. undersökte
framtid 1
 1. kommer att undersöka
 2. kommer att undersöka
 3. kommer att undersöka
 4. kommer att undersöka
 5. kommer att undersöka
 6. kommer att undersöka
framtid 2
 1. skall undersöka
 2. skall undersöka
 3. skall undersöka
 4. skall undersöka
 5. skall undersöka
 6. skall undersöka
conditional
 1. skulle undersöka
 2. skulle undersöka
 3. skulle undersöka
 4. skulle undersöka
 5. skulle undersöka
 6. skulle undersöka
perfekt particip
 1. har undersökt
 2. har undersökt
 3. har undersökt
 4. har undersökt
 5. har undersökt
 6. har undersökt
imperfekt particip
 1. hade undersökt
 2. hade undersökt
 3. hade undersökt
 4. hade undersökt
 5. hade undersökt
 6. hade undersökt
blandad
 1. undersök!
 2. undersök!
 3. undersökt
 4. undersökande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for undersöka:

NounRelated TranslationsOther Translations
audit bekräftelse; granskning; revision; räkenskapsgranskning; terminsredovisning
check check; kontrollera
control administration; bestämmanderätt; bevakning; förmunderskap; herravälde; inställningsratt; kontroll; makt; myndighet; observation; själv behärskning; tillsyn; uppsikt; vaktande; vård; överinseende; övervakning
probe avsökning; sond
recount omräkning
research forskning
search eftersökning; husrannsakan; igenom sökande; letande; spaning; sökning
sound intonation; klang; ljud; oljud; oväsen; sund; timbre; ton; tonhöjd; tonsäkerhet
study kurs; läkarpraktik; praktiserande; studie; studierum; övning; övningsstycke
survey helhetsbild; interview; kommentera; reportage; rita upp kartan; undersökning; överblicka; översikt
test examen; experiment; förprov; försök; komputerprov; kriterium; norm; prov; prövning; reagens; rättesnöre; test; test 6- el.
try ansträngning; experiment; försök; test 6- el.
try out premiär
view anblick; besöka; föreställning; inspektera; intryck; kikhål; mening; panorama; ståndpunkt; syn; synpunkt; synvinkel; tanke; tankesätt; titthål; uppfattning; utblick; utsikt; vy; åsikt; åsyn; övertygelse
visit besöka; inspektera
VerbRelated TranslationsOther Translations
audit förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka granska; pröva
check förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; pröva; slå upp; testa; undersöka besiktiga; bromsa; försöka; hålla i schack; kontrolera; kontrollera; lägga band på; markera; pricka av; pröva ut; räkna om; spåra; titta på; tygla
control inspektera; kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka; utvärdera behärska; besiktiga; bestämma över; dressera; hålla sig själv; hålla tillbaka; kontrolera; kontrollera; manipulera; tama; titta på; tämja; underkasta sig
count again kolla; testa; undersöka kontrollera; räkna om
examine förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka; utvärdera; visitera anhålla om; besiktiga; examinera; försöka; kontrolera; pröva ut; testa; titta på
grope about snoka efter; snoka runt; undersöka
hear kontrollera; undersöka förhöra; höra; lyssna; utfråga
inspect förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka; utvärdera; visitera besiktiga; betrakta; inspektera; kolla; kontrolera; se på; se över; ta prov; titta; titta på
investigate forska; leta efter; söka efter; undersöka; utforska spåra; ströva omkring
look at inspektera; undersöka; visitera besiktiga; betrakta; kika på; kontrolera; observera; se; se på; stirra på; titta på; åskåda
look up kolla; slå upp; undersöka besöka; se upp; titta up; titta upp
pretest kolla; testa; undersöka anhålla om; försöka; pröva ut
probe sondera; undersöka
recount kolla; testa; undersöka berätta; beskriva; förklara; rapportera; räkna om; skildra; återberätta
research forska; kolla; leta efter; slå upp; söka efter; undersöka; utforska dokumentera; efterforska; forska; studera
rummage about snoka efter; snoka runt; undersöka knycka bort; ta ifrån
rummage around snoka efter; snoka runt; undersöka
search undersöka genomsöka; grundligt undersöka; gå igenom; ströva omkring; söka; söka noga
search for forska; leta efter; söka efter; undersöka leta efter; söka
see inspektera; undersöka; visitera ana; betrakta; bli medveten om; förstå; hitta; hålla isär; känna; märka; notera; observera; se; skåda; titta på; uppfatta; uppmärksamma; åskåda
see over inspektera; undersöka; visitera
see round inspektera; undersöka; visitera
sniff around forska; leta efter; söka efter; undersöka
sound sondera; undersöka eka; ge ett ljud; klämta; pejla; ringa; ringa klockan; sondera; telefonera
study undersöka; utforska efterforska; forska; hålla sig underrättad; lära; lära in; lära sig; läsa; plugga; plugga in; praktisera; studera; öva
survey inspektera; kontrollera; undersöka; utvärdera inspektera; kartlägga; kolla; registrera; se över
test kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka anhålla om; examinera; försöka; pröva; pröva ut; smaka; testa
try kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka anhålla om; anstränga sig; döma; försöka; försöka att göra; prova; pröva; pröva på; pröva ut; rannsaka; sitta till doms; smaka; sträva; testa
try out kolla; testa; undersöka anhålla om; försöka; pröva ut
verify förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; pröva; slå upp; testa; undersöka belägga; besiktiga; bestyrka; bevisa; demonstrera; kontrolera; titta på; verifiera
view inspektera; kontrollera; undersöka; utvärdera; visitera besiktiga; betrakta; kontrolera; observera; se; stirra på; titta på; visa; åskåda
visit inspektera; undersöka; visitera besöka; jäkta; komma förbi; oroa; samlas; ses; träffa varandra; träffas
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
sound gediget; pålitlig; pålitligt; rättskaffens; solid; solitt; solvent; sund; sunt; säkert; övertygande
OtherRelated TranslationsOther Translations
check checka; koll; kontramärke; kontrollmärke; mota; stävja
control kontrollanordning; kontrollåtgärd; reglage; regleringsanordning
examine syna; tenta; vittja
hear åhöra
inspect besikta; syna
look at bese
probe sond; sondering
rummage about rumstera
search finkamma; skallgång
search for efterspana
see bese; biskopsstift; biskopsämbete
sound knyst; loda; läte; nor; sond
study instudera; studium
survey exposé; kartläggning; syna; överblick
test avprova
try avprova; luttra; probera
verify besannas
view förtoning; insyn; sikt; skärskåda
visit gästa; påhälsning; visit
ModifierRelated TranslationsOther Translations
check rutig; rutigt

Synonyms for "undersöka":


Wiktionary Translations for undersöka:

undersöka
verb
 1. to determine the aptitude, skills or qualifications of someone by subjecting them to an examination
 2. to check the health or condition of something or someone
 3. to observe or inspect carefully or critically
 4. to investigate closer

Cross Translation:
FromToVia
undersöka investigate investigieren — etwas nachforschen, untersuchen
undersöka investigate untersuchen — etwas analysieren oder erforschen, sich etwas sehr genau anschauen, um es zu verstehen
undersöka check; vet; review überprüfen — nochmals kontrollieren, wiederholt prüfen
undersöka discuss; chat discuterexaminer, débattre avec quelqu’un une question, une affaire avec soin, avec exactitude, et en bien considérer le pour et le contre.
undersöka examine; peruse; study; question; scrutinize examinerobserver avec attention, avec réflexion.

Related Translations for undersöka